MENY

– Blir trygge og gode rollemodeller av drama

Studentene på barnehagelærerutdanningen ved UiS kan velge å ta fordypning i drama siste semester. – Drama gjør oss tryggere og vi får utviklet oss til å bli bedre rollemodeller for barna, sier student Renate Kydland.

Barnehagelærerstudentene er glade for at de valgte å ta fordypning i drama. Barnehagelærerstudentene er glade for at de valgte å ta fordypning i drama.

På barnehagelærerutdanningen ved UiS kan studentene i siste semester velge mellom flere fordypningsemner, deriblant drama.Lenge var drama et heltidstilbud for studentene på barnehagelærerutdanningen ved UiS, men de siste årene har dette vært et samlingsbasert deltidstilbud. Det betyr at heltidsstudenter som ønsker å ta drama, går over til samlingsbasert undervisning sammen med deltidsstudentene dette semesteret.

I dette fordypningsemnet får studentene undervisning av Jorunn Melberg, Anne Karin Fotland og Hallgjerd Byrkjeland, som er fast ansatte faglærere i dramafagseksjonen på Institutt for barnehagelærerutdanning. I tillegg til å få undervisning av de faste ansatte, får studentene innføring av timelærere med spisskompetanse innen ulike disipliner. En av metodene med innleid timelærer er skyggeteater med timelærer Viktorija Rudyté-Davies. 

– Gjort oss tryggere
Studiet fokuserer på det lekende mennesket og eget estetisk utrykk og å belyse viktigheten av dramafaglig kompetanse knyttet til fremtidig profesjon. Lek har også stått i fokus for studentene som har valgt drama som fordypningsemne.

– Vi har jobbet mye med leken, som er barnas arbeidsmetode og det er kjempeviktig og beherske lek som barnehagelærer. Det har vært nyttig og få lov å slippe seg løs i leken og lære oss metoder for hvordan vi skal bli bedre formidlere, sier Hildegunn Aardal.

Sammen med Helene Monsrud, Renate Kydland og Stian Nielsen er hun en av mange studenter som dette året tar fordypning i drama som en del av barnehagelærerutdanningen ved UiS. De er alle glade for at de valgte dette fordypningsemnet, og sier at de har blitt tryggere og mer selvsikre av å studere drama.

– Drama har gjort oss tryggere og i løpet av dette semesteret har vi fått mulighet til å utvikle oss til å bli bedre rollemodeller for barna, sier student Renate Kydland.

Enorm personutvikling
Stian Nielsen mener dette semesteret med drama har vært en enorm personutvikling, samtidig som at det har vært gøy, sosialt og lærerikt.

– For mange av oss, venter rollen som pedagogisk leder, når vi er ferdig utdannet. Derfor tar også mange studenter på barnehagelærerutdanningen fag som de tror skal gjøre dem tryggere i rollen som leder. Jeg tror likevel at drama er best egnet til dette, sier han og legger til at han tror barnehagene har godt av å ha personell som tør å vise følelser, og det også er noe de har lært på fordypningsemnet i drama.

Studentene har dette semesteret fått prøve ut ulike dramametoder. Det har til tider vært krevende, men veldig lærerikt, forteller de. Studentene har blant annet hatt undervisning om hvordan de kan bli gode historiefortellere og de har lært ulike metoder som de kan ta med seg ut i arbeidet med barna. De tror de vil få stor bruk for kunnskapen de nå har fått om drama som barnehagelærere og ønsker å bruke drama som metode i møte med barna. 

Fylt opp idébanken
Hildegunn Aardal forteller at de blant annet har lært enkle triks for hvordan de kan bruke skyggeteater i barnehagen. Alt de trenger er for eksempel en lommelykt og et laken, så har de fått laget seg en historie og en arene der de kan framføre små dramaforestillinger for barna, eller la de ta del i prosessen. En annen metode kan være å lage trafikklys av cellofan i ulike farger og vips har rommet forvandlet seg til en mystisk, trafikkert vei.

Helene Monsrud forteller at de har fått fylt opp idébanken med metoder og øvelser de har lært på drama, som de kan bruke i barnehagen når de er ferdigutdannet. Studentene har også hatt undervisning i fortellerstund, som har lært dem hvordan de kan fenge barn med en fortelling.

– Det er uhyre viktig å kunne formidle en historie når du jobber med barn. Vi har lært om innlevelse, kulturarv og hvordan gjenfortelle eventyr, sier Helene.

Hold forestilling
Barnehagelærerstudentene som velger drama som fordypningsemne får innføring i blant annet Rollefigur i spill, som er begrepet på et av flere obligatoriske aktiviteter som studentene skal gjennom i løpet av dramastudiet. I Rollefigur i spill fikk studentene utdelt en effekt hver som de skulle jobbe videre med og skulle lage en rollefigur basert på denne effekten.

Studentene fikk blant annet utdelt ei fjær, en terning, en ball og ei bjelle. Studentene ble så satt sammen i grupper og skulle lage et rollespill som de til slutt skulle presentere for en barnehage. Studentene forteller at det gav dem en god følelse og stå på scenen å framføre materialet de selv hadde laget for unger i en barnehage.

– Det var veldig gøy, og det gav meg troen på at dette er noe jeg kan ta med meg ut i arbeidet som barnehagelærer. Det var gøy å se innlevelsen deres og den totale tilstedeværelsen og hvor engasjerte og fascinerte de ble av det som skjedde på scenen, forteller Renate Kydland.

Kombinerer jobb og studier
Mens Helene og Hildegunn er heltidsstudenter på barnehagelærerutdanningen, tar både Renate og Stian barnehagelærerutdanningen på deltid og jobber i barnehager samtidig som de studerer. De jobbet også i barnehage før de begynte på studiet. 

– Å studere barnehagelærerutdanningen på deltid, er en fantastisk måte å kombinere jobb og studier på. Deltidsstudiet gjør det mulig for personer som meg å studere selv om vi er jobb. Det er utrolig lærerikt å gå på dette studiet, spesielt etter å ha jobbet en stund i barnehage på forhånd, sier Renate Kydland.

– Barnehagelærerutdanningen gir oss den faglige kompetansen vi trenger, som vi ikke nødvendigvis får av å jobbe i barnehagen, sier Stian Nielsen.
 

Tekst og foto: Maria Gilje Torheim

Deltidsstudent på barnehagelærerutdanningen Renate Kydland i aksjon.

Deltidsstudent på barnehagelærerutdanningen Renate Kydland i aksjon.