MENY

Blir vi klokere etter ulykker?

Sleipner, Åsta, Scandinavian Star og tsunamien i Asia: Hva har vi egentlig lært etter disse tragediene? Det spørsmålet skal diskuteres på en sikkerhetskonferanse ved UiS 15. og 16. februar.

Når samfunnet rammes av store ulykker, settes det ned granskningskommisjoner for å finne ut hva som gikk galt. Men hva lærer vi egentlig? En av arrangørene av konferansen, førsteamanuensis Ove Njå ved Universitetet i Stavanger, er kritisk.

– Noen granskningskommisjoner virker å være mer opptatt av å identifisere syndebukker enn å sørge for at samfunnet skal lære noe. Andre fungerer som påskudd til å gjennomføre endringer i regelverket, noe som også kan gå på bekostning av fellesskapets lærdom for ettertiden, sier Njå.

Katastrofer på dagsorden
Den 15. og 16. februar arrangeres konferansen ”Hvem lærer av ulykker og hvordan foregår læring?” ved Universitetet i Stavanger. Der blir en rekke katastrofer de siste tiårene satt på dagsorden. Blant annet står disse punktene på programmet:

  • Snorre-ulykken. Granskninger som førte til forbedringer
  • Ti år etter Åsta og Sleipner: Hva har vi lært, og kunne vi ha lært mer?
  • Scandinavian Star, 1990: Uklare eierstrukturer, internasjonalt farvann og vanskelige granskningforhold.
  • Dødsulykker i trafikken: Hvordan skal vi utnytte ulykkesanalyser for å bedre trafikksikkerheten?
  • Tsunamien i Sørøst-Asia, romjulen 2004: Hva lærte vi i henholdsvis Norge og Sverige?

God respons
– Jeg har ikke hørt om andre konferanser som har tatt opp denne typen problemstillinger. Responsen viser også at dette er temaer mange vil vite mer om, sier Ove Njå.

Konferansen ser ut til å trekke nærmere 200 deltakere. Blant foredragsholderne finner vi representanter for Statens helsetilsyn, Helsedirektoratet, politiet, Statens vegvesen, Petroleumstilsynet og akademiske institusjoner som NTNU, Universitetet i Oslo og selvsagt Universitetet i Stavanger. Fra Sverige kommer fagfolk fra Lunds universitet og Socialstyrelsen.

Mer informasjon, program og påmelding til konferansen her