MENY

Bo Nyborg Andersen i torsdagsseminar i naturvitenskap

Direktør Bo Nyborg Andersen, Norsk Romsenter, holder foredraget Europas kosmologisk arbeidshester i seminar i naturvitenskap torsdag 29. oktober kl. 14.15 i rom A 204, Kjølv Egelands hus.

Selv om vi virkelig er i en astrofysisk gullalder, er det en del fundamentale forhold vi ikke har tilstrekkelig innsikt i, blant annet følgende spørsmål: Består virkelig Universet kun av 4 % materie som vi kjenner det?

Hvordan bringe gravitasjonsteorien og kvantemekanikken sammen?

Hvordan er Universet blitt til og utviklet seg til det vi observerer i dag?

Gjelder de samme fysiske lovene i hele Universet til all tid?

Foredraget vil ta for seg hvordan satellittprosjekter til den europeiske romorganisasjonen, ESA, vil bidra til økt innsikt i noen av disse spørsmålene.

Det gjelder nylig oppskutte prosjekter som Herschel og Planck, prosjekter under bygging som GAIA og JWST, samt planlagte  prosjekter som LISA og EUCLID.

Alle disse prosjektene er en del av ESAs "Cosmic Vision" program som definerer både de vitenskapelige målsettingene fram til 2025 og hvilke prosjekter som skal gjennomføres.

Per A. Amundsen og Henning Knutsen ønsker velkommen