MENY

Bofu-plan for Arkeologisk museum vedtatt

Styret ved Universitetet i Stavanger vedtok på dagens styremøte universitetsdirektørens handlingsplan for Balansert omstilling for utvikling for Arkeologisk museum.

Vedtaket er: Museet skal redusere antall faste årsverk med tre i 2010. Det skal også legges en plan for reduksjon av ytterligere fire årsverk innen utgangen av 2012.  Arkeologisk museum skal også utarbeide en plan for hvordan museet aktivt kan øke andelen ekstern finansiering.

Arkeologisk museum skal redegjøre nærmere for status i arbeidet innen 1. juni 2010, herunder hvilke forpliktende og konkrete tidsplaner museet har for arbeidet i perioden fram til og med 2012. Styret presiserer også at budsjettbalanse kan oppnås ved andre tiltak enn årsverk, som for eksempel økt inntjening eller økte statlige bevilgninger.

 – Budsjettrammene for 2010 fikk tilslutning. Universitetesstyret ber AM arbeide videre med å skaffe seg et større handlingsrom og vurdere ytterligere tiltak. Samtlige enheter på UiS ble pålagt å utarbeide reviderte Bofu-planer fram til juni. På museet skal dette skje i nært samarbeid med de ansatte, sier museumsdirektør Harald Jacobsen.