MENY

Bok om barnehagepedagogikk

Førstelektor Monika Röthle ved UiS og Thomas Moser fra Høgskolen i Vestfold har samlet noen av Norges fremste forskere til å problematisere sentrale begrep i den nye rammeplanen. Blant annet er læring, barns medvirkning og dannelse tematisert.

«Ny rammeplan - ny barnehagepedagogikk?» er basert på ny barnehagelov og rammeplan for barnehagen i 2006. Dette er den første boka som drøfter den nye rammeplanens betydning for den pedagogiske virksomheten.

Forfatterne belyser barnehagens endringer i et idéhistorisk og komparativt perspektiv; barnehagens rolle i utdanningssystemet og det flerkulturelle samfunnet, samt rammeplanens forvaltningsmessige betingelser.

I tillegg drøfter forfatterne begrep som barns medvirkning, omsorg, læring og dannelse i forhold til barnehagens aktuelle situasjon i en form som skulle vekke engasjement og debatt.

Boka retter seg primært mot førskolelærerstudenter og barnehageansatte, samt personer som arbeider med kompetanse-utvikling av barnehageansatte.

I tillegg til Thomas Moser og Monika Röthle er Frode Søbstad, Gunvor Løkken, Jeanette Rhedding-Jones, Jan-Erik Johansson, Thor K. Sanna, Kristin R. Tholin, Sonja Kibsgaard, Unni Bleken, UiS-forsker Anita Berge, UiS-forsker Marit Alvestad og Petter Ingeberg bidragsytere.