MENY

Bok om framtidsrettet innovasjonspolitikk

Hvordan skal vi føre en sterkere og mer målrettet innovasjonspolitikk? Professor Rune Dahl Fitjar ved Handelshøgskolen på UiS ønsker å stimulere til debatt med sin nye bok.

Fitjar har skrevet boka sammen med Arne Isaksen, professor i økonomisk geografi ved Universitetet i Agder (UiA) og forsker ved Agderforskning, og Jon P. Knudsen, samfunnsgeograf og førsteamanuensis ved UiA. Boka er skrevet på oppdrag fra Forskningsrådet.

– Myndigheter på alle nivåer er i stor grad opptatt av å stimulere til innovasjon om dagen og bruker store midler på dette, men vi opplever at det er mange myter knyttet til hvordan man stimulerer innovasjon, sier Fitjar.

Ensporet debatt

Han håper at Politikk for innovative regioner skal bidra til en kunnskapsbasert debatt om innovasjonspolitikken, og spesielt den regionaliserte delen av politikken.

– Den offentlige debatten rundt innovasjonspolitikken synes å ha blitt noe ensporet, hvor særlig forskning og entreprenørskap får mye oppmerksomhet. Andre faktorer forsvinner i bakgrunnen, for eksempel innovasjon i eksisterende bedrifter, erfaringsbasert læring og betydningen av institusjoner, sier Fitjar.

For studenter og fagfolk

Boka prøver å gi et mer helhetlig bilde av hva som er viktige faktorer for innovasjon og hvordan politikken kan bidra til dette. Den er skrevet for studenter og fagfolk som er opptatt av innovasjon og regional nærings- og samfunnsutvikling.

Boka gis ut på forlaget Cappelen Damm.

Tekst: Benedicte Pentz

Bokomslag Politikk for innovative regioner

– Den offentlige debatten rundt innovasjonspolitikken synes å ha blitt noe ensporet, ifølge Rune Dahl Fitjar.