MENY

Bok om skapte virkeligheter

Førsteamanuensis Erik Fossåskaret og professor II ved UiS, Tor Halfdan Aase, har skrevet bok om produksjon og tolkning av kvalitative data. I boka ser de blant annet nærmere på tolkning av kategorier og semiotikk.

Med boka ”Skapte virkeligheter” ønsker forfatterne å gjøre leseren bedre i stand til selv å utføre observasjon og deltakende observasjon, og til å tolke og analysere kvalitative data.

Boka er resultat av et årelangt samarbeid mellom de to forfatterne om undervisning i kvalitativt orienterte forskningsmetoder. Mens Tor Halfdan Aase, som til daglig er professor ved Universitetet i Bergen, har sin felterfaring hovedsakelig fra Asia, har Erik Fossåskaret forsket i eget samfunn.

Sentrale tema i boken er deltakende observasjon, studier av sosiale system hvor forskeren har en lokal status, tolkning av kategorier, semiotikk for samfunnsvitere og forskningsetikk.

”Skapte virkeligheter” retter seg mot studenter på ulike fagnivå innen sosialantropologi, sosiologi, geografi, utviklingsstudier og mediefag, men boka vil også kunne presentere nye perspektiver for brukere av kvalitative forskningsmetoder innen andre samfunnsvitenskapelige og humanistiske disipliner.