MENY

Bolivias fremtid studerer på UiS

I høst startet to bolivianske masterstudenter ved Universitetet i Stavanger. Når Gonzalo og Marcelo (23) er ferdige kan de bli med på å forme landets energifremtid.

Gonzalo Amaru Gutierres Mamani og Marcelo Guarani, begge 23 år gamle, er med i Norads utviklingsprosjekt ”Masterprogram for energi og petroleum” (EnPe).

Prosjektet er rettet mot land som har olje- og gassressurser, men samtidig mangler kunnskap, infrastruktur og lovverk til å utnytte ressursene selv.

Styrke utdanning
Bolivia er et slikt land. Landet har gassforekomster, men er per i dag avhengige av utenlandske selskaper for å utvinne dem. Det fører til at bolivianske verdier eksporteres ut av landet.

Norad har derfor bedt Oljedirektoratet hjelpe myndighetene i Bolivia med å bygge opp et godt lovverk, Petrad skal gi statsoljeselskapet kurs i administrasjon og Institutt for petroleumsteknologi (IPT) ved UiS har fått i oppdrag å styrke utdanningen av petroleumsingeniører.

IPT skal hjelpe Universidad Mayor De San Andres (UMSA) til å etablere et toårig masterprogram innen gass og geologi, med oppstart i 2012. Samtidig tar UiS opp to bolivianske studenter til masterutdanning hver høst.

Vil dele kunnskap
Tanken er at de som får masterutdanning i Stavanger skal vende tilbake med ny kompetanse som kan styrke myndighetene, statsoljeselskapet eller den nye petroleumsutdanningen ved universitetet.

De to første masterstudentene startet sine studier nå i høst.

– Det er flott at vi får ta del i kompetansen som fins her ved Universitetet i Stavanger. ¬Jeg vil ta opp all kunnskapen jeg kan og dele den med mine landsmenn. Den må brukes klokt og til det beste for folket og miljøet i Bolivia. De fleste oljeselskapene hjemme er utenlandske, og statsoljeselskapet er svakt. Dette er en jobb vi bør gjøre selv, sier Gonzalo Mamani.

Viktig erfaring
Han og Marcelo har akkurat startet på et toårig masterstudium i Petroleum Engineering. Gonzalo har lyst til å spesialisere seg innen reservoarteknologi, Marcelo i boring.

Begge ser for seg en karriere hvor de først skal arbeide som ingeniører og deretter bruke sin kompetanse til å undervise.

– Erfaring er absolutt en fordel. Laboratorier og undervisningsfasiliteter er vel og bra, men det er også viktig at de som underviser har kunnskap og praktisk erfaring, sier Gonzalo.

Merkelig mat
De har ikke vært i Norge lenge, men er så langt fornøyde med sin nye tilværelse langt hjemmefra.

– Det er fint, rolig og komfortabelt her, men maten er uvant. Vi har likevel tenkt å spise norsk mat, det er en del av opplevelsen med å bo i et fremmed land, sier studentene.

Klimaet i Stavanger har derimot ikke vært noen stor overgang fra det bolivianske høylandet.

– Været er nesten som hjemme, ikke for varmt og ikke for kaldt, synes Marcelo og Gonzalo.