MENY

BP-samarbeid gir mersmak

Kaffe og kaker er ikke hverdagskost på laboratoriene på Institutt for petroleumsteknologi. Men på laboratorium E-154 var det duket bokstavelig for fest i forbindelse med oppussingen av pauserommet i laboratoriet takket være samarbeidsavtalen med BP Norge på kr 750.000,- over tre år. Avtalen ble inngått i 2006.

Samarbeidsavtalen innebærer støtte til utdanningen av ni doktorgradsstudenter med

50 000,- hver.

- Det er et beløp som går til utstyr, reiser, konferanser og eksterne presentasjoner av faglige arbeider, sier instituttleder Svein M. Skjæveland og førsteamanuensis Merete Vadla Madland som  er veileder for tre doktorgradstipendiater.

En del av pengene er gått med innkjøp av bærbare PC-er.

Det er også avsatt kr 200.000,- som er fordelt med 10 000,- pr. masteroppgave 20 studenter. Et beløp som også går med til å dekke utstyr, deltakelse på konferanser og eksterne presentasjoner.

100.000,- av midlene fra BP går til en studentkasse som brukes til støtte for studentsosiale tiltak som ekskursjoner og arrangementer som skal styrke samholdet og gjøre studenttilværelsen triveligere.

- Dette er  en samarbeidsavtale vi setter stor pris på, sier instituttleder Svein M. Skjæveland, Institutt for petroleumsteknologi. - Den bidrar til å gjøre livet enklere og bidrar ikke minst til å få til god undervisning og forskning.

- BP ønsker å være en lokal bidragsyter og samarbeidsavtalen er et konkret uttrykk for å leve opp til oppfatningen av BP som et lokalt energiselskap, sier Rock Mechanics Engineer Roar Flatebø som selv har sin doktorgrad i bergmekanikk i 2006 fra UiS og nå med arbeidsplass i BP siden 2003.

Roar Flatebø er BPs kontaktperson på UiS.

- BP ønsker en arbeidsstokk som består av lokale krefter, og i den sammenheng er UiS en viktig samarbeidspartner for å få dyktige medarbeidere, sier Roar Flatebø.

BP Norge har over 90 prosent lokalt ansatte på alle nivåer i organisasjonen og rundt 30 lokale medarbeidere på oppdrag i utlandet.