MENY

Bragt sammen av interessen for forskning

Forrige uke fant 44 ungdommer fra Norge, Finland og Romania sammen gjennom en felles interesse for forskning på The First International Young Scientist Conference ved Universitetet i Stavanger.

  • Ungdommer med felles interesse for vitenskap møttes på UiS forrige uke.
  • Skoleklassene fikk lage raketter ved å bruke ulik materiale.
  • Prodekan for undervisning Jorunn Melberg ved Det humanistiske fakultet åpnet konferansen.
  • Tuula Skarstein er Universitetet i Stavanger har vært med å arrangere konferansen.
  • En elev fra Espoo Christian School i Finland forklarer prosjektet med å sende ut et eksperiment i rommet.
  • Elever fra Tananger ungdomsskole fortalte om hvordan de gikk frem for å restaurere en salamanderdam.

Forrige uke fant ungdomskonferansen The First International Young Scientist Conference sted på Universitetet i Stavanger (UiS). Konferansen er en del av treårige Erasmus+-prosjektet «Space for Science - Implementing Innovations in Science Education». 

Prosjektet inkluderer partnere fra institusjonene UiS, Universitetet i Helsinki, Tananger ungdomsskole, Espoo Christian School i Finland og Theoretical High School Filadelfia i Romania.

Inspirerer og engasjerer
Målet med prosjektet «Space for Science» er å inspirere og engasjere studenter, lærere og forskere, som sammen skal finne innovative og tverrfaglige tilnærminger til vitenskapens verden. De ulike institusjonene har jobbet med hvert sitt prosjekt i «Space for Science» i et års tid, men fikk først møtes og utveksle erfaringer på konferansen forrige uke. Her fikk elevene presentere sine forskningsprosjekter og de andre prosjektdeltagerne fikk fortelle om sine arbeidsmåter og erfaringer med prosjektet.

Espoo Christian School i Finland presenterte sitt prosjekt tirsdag forrige uke. De har sendt sitt forskningsprosjekt til en romstasjon, og har forsket på hvordan de kan få sopp til å vokse i rommet. Prosjektet «Space for Science» er elevstyrt og tar utgangspunkt i at elevene selv skal ta ledelsen og nå nye nivåer av læring på denne måten.

Her kan du se elever fra Espoo Christian School fortelle om prosjektet på TV.

Elevstyrt læring
Elevene har derfor selv fått lov til å velge forskningsemne, og har deltatt i hele prosessen fra den spede begynnelse til eksperimentet stod ferdig og ble sendt opp i rommet til den internasjonale romstasjonen (ISS).

\Elevene har samarbeidet med studenter og forskere ved Universitetet i Helsinki, som hjalp dem med å finne fram til soppen de ønsket å sende ut i verdensrommet.

De har også blitt delt opp i ulike prosjektteam som har jobbet spesifikt med ulike elementer i eksperimentet som ble sendt opp i rommet. De ulike elevene har jobbet med hvert sitt prosjektområde innen design, utvikling, programmering og kommunikasjon og media.

Felles interesse for realfag
Reisefølget fra Finland og Romania kom tidlig forrige uke og fikk oppleve flere steder i regionen sammen med de norske ungdommene. Flere av de norske ungdommene fra Tananger ungdomsskole åpnet i tillegg hjemmene sine for de tilreisende elevene, og de fikk mulighet til å bli bedre kjent med hverandre på tvers av nasjonalitet og bakgrunn. De resterende ungdommene bodde sammen på Ølbergstunet.

Men når man ikke snakker samme språk og kommer fra ulike kulturer, kan det hjelpe å dele en felles interesse for vitenskap og realfag, forteller førsteamanuensis Tuula Skarstein ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger. Hun har arrangert konferansen i samarbeid med førsteamanuensis Frode Skarstein ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, og de er begge fornøyd med resultatet.

– Utgangspunktet for konferansen og prosjektet var et ønske om å utveksle erfaringer og å samarbeide internasjonalt for å utforske nye måter å jobbe med naturfagsundervisning på, der elevene selv får være med å ta beslutninger og lede an prosjektene, med tett veiledning fra lærere på skolen og forskere ved universitetet, forteller hun.

Restaurerte salamanderdam
Elevene fra de ulike landene har valgt ulike forskningsprosjekt. Elever fra Tananger ungdomsskole har deltatt i prosjektet «Space for science» som et valgfag. De har jobbet med et forskningsprosjekt der de har restaurert en salamanderdam. På 1970-tallet var det en stor salamanderdam i Risnes i Tananger. Med tiden har denne dammen skrumpet inn og det yrende dyrelivet forsvunnet. Salamandere er en truet dyreart i Norge og det er fare for at de kan dø ut.

Derfor ønsket elevene ved Tananger ungdomsskole å bringe livet tilbake i dammen og sørge for at flere salamandere ville gyte her igjen. Elevene fra Tananger ungdomsskole la ned mye tid og krefter på å restaurere den.

Førte livet tilbake
Høsten gikk med på å planlegge restaureringsprosjektet ved å innhente tillatelser og undersøke salamanderens biologi og å kartlegge økosystemet rundt dammen. Så, fra tidlig januar til påseferien startet ble flere timer hver mandag brukt til å grave i gjørme og kaldt vann. Resultatet ble til slutt en romslig dam og salamandere som begynte å strømme til og føre livet tilbake i dammen.

De ulike institusjonene skal jobbe videre med prosjektet «Space for science», og vil møtes igjen på en ny konferanse i Romania neste år, før de igjen samles på UiS i 2017.


Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Maria Gilje Torheim/Privat