MENY

Bransjen trenger petroleumsstudenter

Mange ungdommer er redde for å søke petroleumsstudier. Men oljeindustrien kommer til å trenge høyt kvalifisert arbeidskraft i lang, lang tid framover.

Petroleumsstudenter får labundervisning En ingeniørgrad gir ungdom gode jobbmuligheter, uavhengig av konjunkturene i petroleumsbransjen. (Foto: UiS)

Budskapet kommer både fra petroleumsstudiene ved Universitetet i Stavanger (UiS) og fra olje- og energiminister Tord Lien, som nylig besøkte Stavanger.

Les også artikkel i Aftenposten NHO-barometer: Oljebransjen vil trenge nye ingeniører om få år

Lei av negativ vinkling

Lien sier at han er lei av å høre i hovedstadspressen om at det ikke er noen framtid i oljeindustrien for ungdom som skal velge utdanning i dag.

– Jeg var med og åpnet Ekofisk Zulu-plattformen, som har en levetid på 40 år. Og Johan Sverdrup-feltet har en levetid på minst 50 år. Så de som skal være med og slokke lyset på norsk sokkel er ikke født ennå, sier oljeministeren til Stavanger Aftenblad.

– Dette er en næring som har et potensial til å bidra stort med lønnsomme arbeidsplasser, til finansiering av velferdsstaten, og til Norges rolle som energisupermakt i generasjoner framover. Det budskapet må vi få ut, også til ungdommen, sier oljeministeren.

Gapet må dekkes

Instituttleder May Britt Myhr ved petroleumsstudiene ved UiS kunne ikke vært mer enig.

– Det er et stort gap mellom verdens voksende energibehov og den energimengden fornybar kan dekke. Selv om vi alle heier på framveksten av de fornybare energiformene, så er det mange tiår til det produseres nok fornybar energi på verdensbasis. Dette gapet skal vi i petroleumssektoren i Norge bidra til å fylle på en renest mulig måte, sier Myhr.

Hun forklarer videre:
– Olje og gass trengs dessuten til en hel rekke produkter som vi omgir oss med i vårt daglige liv. Ofte blir dette glemt når vi snakker om behovet for olje og gass framover. Allerede i dag utgjør dette nærmere 20 prosent av det totale oljeforbruket i verden, og dette markedet er stadig voksende.

Myhr minner om at det er viktig å ha et langsiktig perspektiv. Oljeprisen har gått gjennom mange svingninger siden starten for 50 år siden, og aktiviteten på norsk sokkel har gått opp og ned i takt med denne.

Mer kompetanse

Det ble påbegynt 12 letebrønner på norsk sokkel i 2005. Ti år etter var tallet 56. Det er funnet nye store felt som skal utvinnes og jakten på flere funn fortsetter.

Øystein Lund Bø, dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, slår fast at kommende feltutbygginger vil være mer kompliserte enn tidligere.

– Det krever mer kompetent arbeidskraft enn noensinne. Det vil være behov for teknologer i lang tid framover, spesielt de som har mastergrad, sier han.

Gode jobbmuligheter - uansett

Dekanen understreker imidlertid at en ingeniørgrad gir ungdom gode jobbmuligheter, uavhengig av konjunkturene i petroleumsbransjen.

– Studiene innenfor Petroleumsteknologi og petroleumsgeologi er i stor grad satt sammen av emner med grunnleggende metode- og disiplinfag, som har mange anvendelsesområder. Selv om studiene primært er rettet mot olje og gass, er de utmerkede grunnutdanninger som også kan brukes i andre bransjer. 

– I et omstillingsperspektiv vil det være lurt å posisjonere seg med en utdannelse som har god grunnleggende kompetanse om matematikk, fysikk, kjemi, mekanikk, fluid- og termodynamikk i bunn. Da åpner man for flere jobbmuligheter når man senere skal ut på jobbmarkedet, sier Lund Bø.

Les om våre bachelorstudier i ingeniørfag

Tekst: Benedicte Pentz