MENY

Bred samarbeidsavtale med University of Houston

Universitetet i Stavanger signerte en samarbeidsavtale med University of Houston under Transatlantic Science Week i Houston denne uken. Avtalen skal legge grunnlag for fellesprosjekter innen forskning og utdanning.

Avtalen er en såkalt «Memorandum of understanding», et dokument som beskriver en enighet om felles interesser og mål.

I dokumentet, som ble undertegnet i Houston av rektor Marit Boyesen, dekan Ole Ringdal (TN) og prorektor Tor Hemmingsen fra UiS, har de to universitetene blitt enige om følgende målsetninger:

 • Å bidra til å øke den regionale forståelsen mellom landene, byene og universitetene.
 •  Å videreutvikle samarbeidet mellom UiS og UH gjennom akademiske programmer, forskning, stipender, og utvikling av ansatte og studenter.
 •  Å styrke den internasjonale erfaringen til studenter og ansatte innen
  o   Forskning og stipender
  o   Samarbeidsprosjekter
  o   Utveksling av studenter og forskere

UiS og UH er begge langt framme på forskning innen teknologi og naturvitenskap. Det har vært utgangspunktet for samarbeidet, men avtalen åpner også for samarbeid på andre områder. For eksempel har begge institusjonene lange tradisjoner for hotellfag.

En delegasjon fra UH besøkte UiS i mars.

En god start på samarbeidet
I talen sin under signeringsseremonien takket rektor Marit Boyesen samarbeidspartneren for denne muligheten.

– Vi ser fram til et fruktbart samarbeid med University of Houston. Nå er det opp til oss å fylle vår del av avtalen ved å ta initiativ til fellesprosjekter, sier Boyesen.

UiS har hatt to forskersamarbeid med UH de siste årene. Alejandro Escalona (UiS) har samarbeidet med Paul Mann (UH) innen geologi siden 2007 og Gunnar Nærheim (UiS) har samarbeidet med Martin Melosi (UH) på et prosjekt om verdens energibyer siden 2006.

UiS ble nylig kjent med at Alejandro Escalona har fått midler fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) for et nytt forskningsprosjekt med UH.

– Vi ser på dette som en svært god start for vårt formelle samarbeid med University of Houston, sier Bente Dale, internasjonal rådgiver ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching anerkjenner University of Houston som et «Tier One research university». Det er den høyeste klassifiseringen som blir gitt til amerikanske forskningsuniversiteteter.

Selv om det akademiske samarbeidet mellom Stavanger og Houston fremdeles er i sin barndom, har de to byene hatt nære samarbeid gjennom næringslivet i flere tiår.

 – Den riktige samarbeidspartneren
Vennskapsbyene Stavanger og Houston har samarbeidet siden 1981. Begge byene er også medlemmer i World Energy Cities Partnership. Stavanger-ordføreren drar årlig til Offshore Technology Conference, verdens største oljemesse, som foregår i Houston. I år dro Christine Sagen Helgø til Houston med en delegasjon på 198 medlemmer fra 85 forskjellige bedrifter sammen med sine ordførerkolleger fra Sandnes, Sola og Randaberg.

Om lag 7000 nordmenn er bosatt i Houston – den største ansamlingen nordmenn i utlandet.

– Houston er den aller viktigste samarbeidspartneren Stavanger har internasjonalt. Det er ingen tvil om at dette er den riktige partneren også for UiS, sier Trygve Brekke.

Han leder det internasjonale arbeidet til Greater Stavanger, og har hatt svært god kontakt med Houston i en årrekke.

– Det er mange eksempler på nære relasjoner i byen. Vi har et norsk generalkonsulat i Houston som er veldig aktivt. I tillegg har Stavanger et eget kontor der, sier Brekke.

Stavangerkontoret ble opprettet i 2004 og drives i dag av fem likeverdige partnere:

 • Universitetet i Stavanger
 • Stavanger Universitetssjukehus
 • IRIS
 • ONS
 • Greater Stavanger
Rektor Marit Boyesen (t.h.) ved Universitetet i Stavanger signerer samarbeidsavtale med University of Houston. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen var også til stede i Houston

SIGNERING: En tydelig fornøyd rektor Marit Boyesen (t.h.) signerer samarbeidsavtale med University of Houston. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen var også til stede i Houston. Foto: Gard Sandaker-Nielsen/Kunnskapsdepartementet