MENY

Bredt samarbeid om nytt petroleumssenter

Seks forskningsinstitusjoner har gått sammen om å danne Centre for Petroleum Production Facilities (CPPF). Det nye forskningssenteret skal sikre en bærekraftig framtid for norsk petroleumsproduksjon i tett samarbeid med ledende industripartnere.

Åpningen av Centre for Petroleum Production Facilites (CPPF) ble annonsert under ONS-konferansen 29. august. Senteret blir et samarbeid mellom disse seks forskningsinstitusjonene:

 • Norwegian Marine Technology Research Institute (MARINTEK)
 • SINTEF
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Universitetet i Stavanger (UiS)
 • Institute for Energy Technology (IFE)
 • International Research Institute of Stavanger (IRIS)

Senteret har formulert fem strategiske mål:

 • Utvidet levetid for oljefelt
 • Unngå store ulykker
 • Forbedre integriteten i drift og installasjoner
 • Administrere gamle og nye petroleumsfasiliteter på en effektiv måte
 • Bidra til økning i verdipotensialet

CPPF skal finansieres av oljenæringen med målsetning om en årlig budsjettramme på 50 millioner kroner. Fylkesmann og tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland uttrykker sterk støtte til initiativet.

Tora Aasland roser samarbeidet
- Et så komplekst system som petroleumsindustrien må ivaretas med en god kombinasjon av teknologi og mennesker. Vi må lære å forutse det uventede og beskytte oss mot det. Utfordringene bransjen står overfor må bli tatt hånd om av store forsknings- og utviklingsinstitusjoner, sier Aasland.

Hun understreker at initiativet vitner om en positiv trend i det nasjonale forskningsmiljøet.

- I Norge har det handlet mye om konkurranse, men du kan ikke forvente at hver enkelt institusjon skal kunne takle de komplekse utfordringene alene. Her har vi seks forskningsinstitusjoner som er veldig gode på sine respektive felt, men som har innsett at de kan bli enda bedre sammen. Vi trenger mer av det, sier Aasland.

Dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Ole Ringdal, sier på vegne av UiS at han ser fram til å bidra til senteret.

- UiS har som formål å være ledende på forskning innen petroleum og sikkerhet. Det ønsker vi oppnå gjennom å samarbeide med andre institusjoner, sier Ringdal.

CIAM leder an
Fra UiS er det forskningsmiljøet ved Centre for Industrial Asset Management (CIAM) som har ledet an prosjektet. En rekke andre fageksperter fra Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er også involvert gjennom CIAM: Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (IØRP), Institutt for data- og elektroteknikk (IDE), Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi (IKM) og Institutt for petroleumsteknologi (IPT) vil alle bidra.

Professor Jayantha Prasanna Liyanage, som leder CIAM, var med i den initielle gruppen som realiserte senteret. CIAM arbeider direkte med å knytte sammen akademia og industri i kunnskapstriangelet Kunnskap - Utdanning - Innovasjon.

- Dette er et direkte resultat av arbeidet vårt ved CIAM, og et godt steg i retning av vår målsetning om å ekspandere nasjonalt, sier Liyanage.