MENY

Bruker teateret til å løse konflikter

Da Farrah Ismael (24) skulle handle klær, opplevde hun at butikkmedarbeideren beskyldte henne for å ha byttet prislappen på plagget med et som var billigere. I går fikk hun bearbeide den ubehagelige episoden på scenen gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Drama og kommunikasjon ved UiS og Johannes Læringssenter.

Farrah Ismael (t.h) på scenen sammen med UiS-student Camilla Helseth Olsen. Farrah Ismael (t.h) på scenen sammen med UiS-student Camilla Helseth Olsen.

– Det var veldig ubehagelig. Jeg ble litt paff, og visste ikke hva jeg skulle si eller hvordan jeg skulle reagere. For hun tok jo feil, og hun behandlet meg dårlig i tillegg, forteller elev Farrah Ismael (24) ved Johannes Læringssenter.

Tok tak i episoden
Episoden hun forteller om inntraff for rundt to år siden på en klesbutikk i Stavanger. Hun kunne ikke så mye norsk på den tiden, og forstod ikke helt hva som foregikk da butikkmedarbeideren begynte å skjelle henne ut foran andre kunder og beskylde henne for å bytte prislapp på et klesplagg.

Denne uken fikk hun sjansen til å ta tak i den undertrykkende episoden hun opplevde den gangen i butikken og gjøre det om til teater for at hun og klassekameratene kunne lære noe av situasjonen. Sammen med nitten andre elever fra Johannes Læringssenter deltok hun i et teaterprosjekt sammen med studenter og forelesere fra Drama og kommunikasjon ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Sammen har de har de laget teaterforestillinger ut av denne og andre undertrykkende episoder elevene fra læringssenteret selv har opplevd. Det har vært en uke preget av latter, glede, tårer og engasjement, forteller universitetslektor Gunhild Brænne Bjørnstad ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved UiS.

Kommer med løsninger
Teaterstykkene som ble framført foran hele grunnskole voksen-klassen ved Johannes Læringssenter, er utarbeidet gjennom en teaterform med navn ”forumteater”. Denne teatermodellen består av verdiøvelser, refleksjoner, holdningsarbeid og teater, og forestillingen skapes sammen med publikum.

Forumteater tar i bruk teateret og søker å løse disse undertrykkende situasjonene gjennom at publikum kommer med løsningsforslag. Temaet for dagens forestillinger var fem undertrykkingssituasjoner hentet fra arbeidsplassen, skolen, butikken og i hjemmet.

Etter at teaterstykkene var framført, fikk hele klassen komme med forslag til hva Farrah og de andre elevene på scenen kunne gjort for å stå opp mot de som gjorde at de følte seg undertrykt og hvordan de kunne ha endret situasjonen. Engasjementet glødet i ansiktet til de som fikk komme frem og presentere sitt forslag for å stoppe undertrykkingen.

Ikke alene om opplevelsene
Gjennom arbeidet med teaterstykkene, kom det frem mange sterke historier om undertrykking. UiS-studentene som var med på prosjektet, var tydelig preget og overrasket over det elevene fra Johannes læringssenter kunne fortelle.

– Studentene våre har lært mye denne uken. De var overrasket over at episodene som ble framført på scenen i dag faktisk har skjedd i virkeligheten. Og dette er situasjoner som elevene ved læringssenteret ikke er alene om å oppleve her i landet. Det er en mørk side av Norge, som ikke alle en gang vet at finnes, sier Brænne Bjørnstad.

Hun forklarer at forumteater gir en unik mulighet til å bruke teateret til å løse konflikter.

– Budskapet i dag gikk ut på at de undertrykte selv må stoppe undertrykkingen og ikke ta igjen med samme mynt. De må lære seg en strategisk tenkemåte og ikke selv svare med undertrykking, sier hun.

– Treffer dem i hjertet
Samarbeidsprosjektet mellom Johannes Læringssenter og Drama og kommunikasjon ved UiS har pågått i flere år. Det er førstelektor Anna Songe-Møller som har stått i bresjen for prosjektet, og hun har skrevet flere forskningsartikler om arbeidet.

– Teaterstykkene treffer elevene rett i hjertet. Dette er ting de har opplevd selv, og det er noe de kan identifisere seg med. Ved å bruke forumteater, kan man synliggjøre problemer, avsløre holdninger - diskutere de og komme frem til en løsning. Vi har sett at dette hjelper elevene på Johannes Læringssenter, men det har også en stor effekt på våre egne studenter, sier hun.

Prosjektet skal hjelpe elevene som tar norskopplæring for voksne ved læringssenteret til å praktisere norsken, og samtidig gi dem en mulighet til å møte etniske nordmenn på samme alder. Samtidig forteller Songe-Møller at det under arbeidet med prosjektet blir knyttet sterke bånd, og at prosjektet også kan hjelpe med å bryte ned fordommer som etnisk norske har mot innvandrere og omvendt.

– Vil ikke bli som rollefiguren
Raman Ibrahim spilte en far som undertrykte både kona og datteren i en av gårsdagens forestillinger. Rollefiguren hans nektet datteren å være sammen med norske venner, og han hadde ingen forståelse for at datteren følte seg dratt mellom to ulike kulturer.

– Denne uken har lært meg at jeg ikke vil bli som rollefiguren min. Om jeg blir far selv en dag, vil jeg ikke bli en far som nekter barnet mitt å bli integrert i det norske samfunnet, sier han.

Etter at teaterforestillingen var ferdig, var Farrah Ismael tydelig rørt over alt hun har fått oppleve gjennom prosjektet.

– Dette prosjektet har hjulpet meg og gitt meg utrolig mye. Episoden vi framførte i dag, var en trist opplevelse for meg, men det var godt å kunne vise den frem for alle, og det har gjort at jeg har kunnet gi slipp på den opplevelsen, sier hun.

 

Raman Ibrahim og Suad Mumin spilte far og datter i en av forestillingene.

Raman Ibrahim og Suad Mumin spilte far og datter i en av forestillingene.