MENY

Burundi-samarbeid

Hå kommune, IVAR og Universitetet i Stavanger har gått sammen om et prosjekt i Burundi i kommunen Butaganza.

Intensjonen er å bygge et slakteri og legge forholdene til rette for å bedre vannkvalitet som igjen er avgjørende for innbyggernes helse.

Samarbeidet er et resultat av et besøk av de lokale tre partene i første del av oktober i år. Formannskapet i Hå kommune godkjente nylig opplegget.

Professor Torleiv Bilstad, Institutt for matematikk og naturvitenskap, UiS, var med på besøket i Burundi.

- Dette er et samarbeid som oppfyller de strategiske kravene til internasjonalisering, samarbeid med næringsliv og offentlige institusjoner i regionen og satsing på miljø, sier Torleiv Bilstad.

Utgangspunktet for samarbeidet er at Norge har et spesielt ansvar i FN for Burundi i fredsprosessen, og Hå kommune, IVAR og UiS hadde før avreisen til Burundi et møte med Norges FN-ambassadør Johan Løvald i Oslo for å få innsyn i problemstilingene i Burundi.

- Økt kvalitet på vann og helse er en viktig del av FNs utviklingsarbeid i Burundi, sier Bilstad som hadde et møte med forskningssjefen på Universitetet i Burundi under besøket i oktober.

– UiS har en miljøgruppe som kan bidra i arbeidet med kunnskap for å bedre vannkvalitet og helse i landet.

- Det kan bli aktuelt på sikt å la våre studenter å ta masteroppgaven i Burundi. Det kan i seg selv være et bidrag i arbeidet med å bygge opp kompetansen i landet på områdene vann og helse, sier Bilstad.

Det kan også bli aktuelt å ta inn klimakvotestudenter fra Burundi på UiS i fremtiden etter samme mønster som gjelder for de to klimakvotestudentene fra Madagaskar som er på UiS nå på miljøteknikk.

Bakgrunnen er et vedtak i UiS-styret fra i vår som sier at universitetet skal kjøpe klimakvoter i utlandet. Deler av kvoten kan brukes til å finansiere studieplasser på UiS.

Hå kommune, IVAR og UiS skal etter planen ut på en ny reise til Burundi i 2008.

Før det skal professor Torleiv Bilstad ut på en atskillig kortere tur til Gand kirke lørdag 10. november. Sammen med rektor Aslaug Mikkelsen og professor Oluf Langhelle er de foredragsholdere på konferansen ”Håp for en såret jord”.

Bilstad holder foredraget: Hva skjer med klimaet og hvorfor. Aslaug Mikkelsen foredrar over tema: Historien om et urfolk i Alaska. Oluf Langhelleholder foredraget: Håp for en såret jord?

- Det er naturlig at UiS viser seg frem i regionen som en samfunnsaktør og formidler kunnskaper om relevante temaer, sier Torleiv Bilstad.

Det er påmeldt over 100 deltakere på konferansen som finner sted fra kl. 10.00-15.00 i Gand kirke.