MENY

Cappelen spent på oljeprisen

Hvor langvarig og dyp blir egentlig finanskrisen? En viktig nøkkel ligger i utviklingen i oljeprisen, sier SSBs forskningsdirektør Ådne Cappelen, som besøkte UiS i dag.

Statistisk sentralbyrå (SSB) er mer pessimistiske enn økonomer flest når det gjelder utviklingen framover. Som de fleste andre eksperter, er også de usikre når de kikker i glasskulen. Da Ådne Cappelen var gjest på Forum for samfunnskontakt ved Universitetet i Stavanger tirsdag morgen, røpet han at det hadde vært uvanlig store diskusjoner blant SSBs eksperter mens de laget byråets ferskeste kvartalsrapport.
Konklusjonen i rapporten ble at brutto nasjonalprodukt vil fortsette å synke fram til bunnen nås i første kvartal 2011. I denne perioden vil arbeidsledigheten i privat sektor være høy. Bankrenten vil fortsatt synke, men det blir vanskeligere å få lån. De som har jobb vil oppleve reallønnsvekst. Kronen vil styrke seg mot andre valutaer.

Spenning om pakker
SSB tror utviklingen i oljesektoren vil være avgjørende for Norge. I utgangspunktet venter de en flat utvikling, men i verste fall vil lav oljepris føre til at selskapene kutter i sine investeringer.
– I så fall får vi ytterligere problemer. Da snakker vi om 20 0000 flere arbeidsledige og 0,7 prosent lavere lønnsnivå i 2012.
Et annet spenningsmoment er virkningen av regjeringens krisepakker. De har i første rekke vært rettet mot bygg og anlegg.
– Hvis det ikke kommer mange nok byggeplaner som er klare for realisering i 2010, er vi sjakk matt.

Bedre boligmarked
På den annen side åpner Cappelen for at situasjonen på boligmarkedet har utviklet seg mer positivt enn byrået trodde for kort tid siden.
– Prisen på selveierboliger falt med ti prosent fra andre til fjerde kvartal i fjor. Vi forventer at de vil falle med ti prosent til, før de øker igjen i 2010. Samtidig ser vi økt liv i boligmarkedet. Vi forventet et prisfall på 12 prosent i 2009. Det kan se ut som om mesteparten av dette inntraff i fjor. Kanskje tok vi litt hardt i, sier Cappelen.
Frokostmøtet ved UiS var godt besøkt, både av universitetets egne fagfolk og utenforstående. Kjente ansikter som finanstopp Harald Espedal, fagforeningsleder Eldar Myhre og tidligere oljedirektør og statsråd Gunnar Berge var engasjerte tilhørere.