MENY

Charterferie er mer enn sol og sand

Dr. Jens Kr. Steen Jacobsen mener at man ikke kan skjære alle charter-turister over én kam. Ifølge reiselivsforskeren er det kraftig overforenklet å si at de som tar pakketurer til Middelhavet om sommeren kun er ute etter sol og sand. Selv de som skal til Hellas og Spania, har ulike ønsker.

Nordmenn elsker å reise. De vil bort fra hverdagen. For noen er det ikke skikkelig ferie før de er kommet ut av det skandinaviske språkområdet. Mange ønsker også å oppleve strender og stabilt sommervær, og da blir chartertur fortsatt ofte løsningen.

– Charterturer er folkelige feriereiser, og de som drar på slike reiser, blir ofte sett ned på og oppfattet som en ensartet masse. Vi ville finne ut om det virkelig er slik at alle pakketurister er opptatt av det samme, og om det finnes mønstre i reiseønskene deres, sier Jens Kr. Steen Jacobsen ved Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger.

Sammen med kollega Graham M.S. Dann publiserte han nylig artikkelen «Summer holidaymaking in Greece and Spain: Exploring visitor motive patterns» i tidsskriftet Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research.

Spørreskjema før avreise
Turistene ble intervjuet på åtte lufthavner i Norge før avgang til 16 lufthavner i Hellas og Spania i løpet av den utvidede sommer-sesongen fra april til oktober. Folk som skulle til egne feriehus eller firmaleiligheter, ble utelukket fra studien slik at den bare omfatter rendyrkede charterturister.

Forskerne fant fire tydelige feriemønstre, som de kalte «stedsopplevelse og ettertanke», «familiesamvær, romantikk og avslapping», «strandliv og behagelig klima» og «natteliv og nye bekjentskaper».

To tredeler av de spurte la vekt på familiesamvær, mens noen færre var opptatt av romantisk ferie med sin partner. Nærmere en firedel var av opptatt av natteliv. 56 prosent av de spurte besøkte sitt reisemål for første gang, og 40 prosent hadde høyere utdanning.

Utdannelse
De med høy utdannelse la mest vekt på opplevelse av særpregede steder, familiesamvær og romantikk, mens de med lav utdannelse satte uteliv høyere på lista. De med lav utdannelse ønsket også i større grad å møte andre ferierende fra hjemlandet.

– Men her er det nok av betydning at mange med lav utdannelse er ungdommer som ennå ikke er gamle nok til å ha fått høyere utdannelse, sier Jacobsen.

Forskjell på Hellas og Spania
De som reiste til Hellas, var særlig opptatt av strender og å oppleve spesielle steder. De satte også større pris på å reise omkring og å møte lokalbefolkningen. Turistene som skulle til Spania, var mer opptatt av familiesamvær.

– Noe av dette henger sammen med at kystområdene i Spania er svært utbygd og har mistet mye av særpreget. Atskillige steder i Hellas har klart å bevare sin karakter. Mange spanjoler kan lite annet enn spansk, og det kan være en forklaring på at turistene i Spania ikke er så opptatt av kontakt med lokalbefolkningen, sier Jacobsen.

Charter som utgangspunkt
Selv om Internett har gjort det enklere å reise og få oversikt over transport og overnatting, velger ganske mange likevel charter når de skal på sommerferie til middelhavsområdet. Og disse turistene kommer fra alle samfunnslag.

– Charterreise i skoleferien er langt fra billig. Derfor er det gjerne folk som har ganske god råd, som har lite tid til planlegging, eller som ikke har så mye erfaring, som velger charter. Å reise direkte betyr også en del. Men mange har liten eller ingen kontakt med turoperatøren etter at de er kommet til reisemålet. Da ordner de opp selv, sier Jacobsen.

Han forteller også at proffe reisende heller bruker guidebøker enn Internett, fordi bøkene er kvalitetssikret. Mye av det man kan finne på Internett er ikke til å stole på, selv om det er en del å hente, for eksempel kundevurderinger av hoteller.

Tekst: Janet Molde Hollund
Foto: Elisabeth Tønnessen

VIL DU VITE MER?
Jens Kr. Steen Jacobsen, Norsk hotellhøgskole UiS