MENY

Claes Uggla i seminar i naturvitenskap

Professor Claes Uggla ved Universitetet i Karlstad, Sverige, holder populærvitenskapelig foredrag i serien Seminar i naturvitenskap: "Vad händer då rum och tid upphör?", torsdag 17. april, klokken 14.15 i rom A-204 Kjølv Egelands hus ved Universitetet i Stavanger.

Bevertning med kringle og kaffe etter foredraget.

Om foredraget

Vad händer då rum och tid upphör?

Hur kan tid och rum upphöra? Vad är detta för dumheter? Tid är tid och rum är rum, en oföränderlig scen där saker och ting sker. Vanligt vardagsförnuft säger oss att detta är ingenting vi kan göra något åt. Men idag har forskning och ny teknik visat oss att vardagen ofta är missvisande. Vi måste gå många steg längre för att förstå världen – och till sist även vardagen. Idag har vi mycket starka belägg för att rum och tid utgör en större helhet – rumtiden; en rumtid som dessutom är plastisk – påverkbar av rörelse och materia. Vad mer är, det tycks kunna existera situationer i universum, vid universums födelse – Big Bang – och i det inre av svarta hål, områden där rum och tid byter plats, där materia, naturlagar och t.o.m. rum och tid upphör att existera, i alla fall som vi känner till dem. I detta populära föredrag ger jag en bakgrund till hur vi kommit fram till detta och hur det med utgångspunkt från nu gällande teorier och försök till teorier ser ut då rum och tid upphör.