MENY

CORE vertskap for molekylær bildebehandlingsforskere

I forbindelse med det andre årsmøtet for det nasjonale nettverket innen bildeteknologi – NorMIC – møtes landets bildebehandlingsforskere på Måltidets hus i Stavanger 12. og 13. november. Universitetet i Stavanger er vert.

Funksjonell genomforskning er forskning på gener og omfatter deler av bioteknologien. Centre for Organelle Research (CORE) jobber med plantebiologisk forskning og er medlem av FUGE – FUnksjonell GEnomforskning, et satsningsprogram under Forskningsrådet.

The Norwegian Molecular Imaging Consortium (NorMIC) er et nasjonalt nettverk innenfor molekylær bildeteknologi som skal utvikle og styrke forskningen innen funksjonell genomforskning.

– Bildebehandling – det vil blant annet si tolking – av biologiske prosesser i levende celler, er et fagfelt som får større og større betydning i samfunnet. Og her møtes forskjellige eksperter innen bildebehandling for å utveksle erfaringer, forteller Simon G. Møller, leder i CORE.

På møtet i Stavanger var 60 forskere fra forskningsmiljøene ved universitetene i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo representert, i tillegg til forskere fra Tyskland og Italia.

Dyrt utstyr
– Vi som driver med forskning på biologiske prosesser er avhengig av dyrt utstyr og komplisert teknologi. Det er derfor nyttig å samarbeide med andre, slik at ikke alle forskningsinstitusjonene i Norge må opprette dyre utstyrsparker, sier Simon G. Møller i CORE.

Forskerne kan gjennom nettverket NorMIC bruke utstyr og teknologi ved andre forskningsinstitusjoner. Forskere fra de andre universitetene kommer nå og da til Stavanger for å nyttegjøre seg av ekspertisen her. CORE er eksperter på proteinlokalisering og proteininteraksjoner i levende celler, spesielt i planter.

Funksjonell genomforskning vil føre til endringer i samfunnet vårt på lengre sikt: nye og bedre medisiner, økt dyrevelferd, bedre tilpassede matplanter, tryggere mat og beredskap mot epidemier er bare noen av potensialene som ligger i fagfeltet. Mange mener også at funksjonell genomforskning kan bli en av de viktigste motorene i næringslivet i framtiden.