MENY

Dansk professor stortrives ved IOR-senteret

- Forskning er av natur en langsom prosess og kontinuitet er en betingelse for gode resultater, presiserer Ida Lykke Fabricius. Vi treffer den erfarne danske geologen ved det nasjonale IOR-senteret i Stavanger, der hun har en tjue prosent stilling som professor II.

"Chalk and Chinese" var tema da kalksteinsspesialisten Ida inviterte kollegaene ved IOR-senteret til foredrag i lunsjen (Foto: Mari Løvås)

Fabricius har sin doktorgrad i teknisk geologi fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i København. Der underviser og forsker hun innenfor teknisk geologi, med hovedvekt på forståelsen og beskrivelsen av de geologiske lags fysiske egenskaper.

Det burde ikke overraske noen at en geologiprofessor fra Danmark, som er så godt som uten synlig grunnfjell, er spesialist på kalkstein. Denne opptrer til gjengjeld mer eller mindre over hele landet – enkelte steder i nesten tusen meter tykke lag.

Langvarig forhold til Stavanger

- Dette var også bakgrunnen for min første kontakt med det geologiske miljøet ved UiS, som går tilbake til et spennende samarbeid med professor Rasmus Risnes og hans kolleger tidlig på 90-tallet.

- Innsynkningen av havbunnen på og rundt produserende felt i Nordsjøen genererte et enormt forskningsarbeid som hadde som formål å forstå hvorfor kalksteinen kollapset når trykket i reservoaret ble redusert på grunn av produksjonen, forteller Fabricius.

Hun forteller om et spennende samarbeid med flere av nøkkelpersonene ved dagens IOR-senter og forskningsmiljøet rundt dette. I tillegg ga tre år i Maersk henne nyttig erfaring fra olje- og gassvirksomheten og fra ledelse generelt.

Lærerikt samarbeid

- Jeg trives her i miljøet ved IOR-senteret og med problemstillingene knyttet til økt utvinning og kalksteinens rolle i dette, selv om det også inngår i min rolle å «pille ved aksiomerne», sier Fabricius, uten at hun dermed framstår som en vaktbikkje fra kontinentet. Tvert imot presiserer hun at det er mye god læring i å arbeide så tett på IOR-miljøet på Ullandhaug.

- Og så har jeg ingen administrasjon og ingen undervisning den tiden jeg er i Stavanger, smiler hun på beskjedent dansk.

- Jeg kan derfor fokusere helt og fullt på læring og samarbeid den tiden jeg er i Stavanger og dra nytte av hva de andre finner ut og hvordan, og samarbeide om å se løsninger på kompliserte spørsmål.

- Slikt tar tid. Kontinuitet i vitenskapelig arbeid er særdeles viktig, på samme måte som erfaring er det, presiserer Fabricius, som mener hun alt for ofte ser at verdien av kvaliteten på data blir undervurdert i forskningen.

Modeller er modeller

- Å framskaffe gode data er et håndverk. Svikter vi her blir resultatet deretter, påpeker hun.

På spørsmål om hvorfor det kan se ut som om IOR ikke «svinger» særlig når det gjelder forskningsmessige gjennombrudd til tross for de store pengene som satses på fagområdet, svarer hun at teoridannelsen innen IOR er svak og at det trengs mye - svært mye - eksperimentelt arbeid for å forstå selv de minste faktorene som spiller inn.

- Samtidig gjelder det å ikke bli for opptatt av egne teorier. Modeller er ikke virkelighet og matematikk er ikke realitet, presiserer den erfarne geologen.

Under sitt arbeid ved IOR-senteret er Ida lønnet av COREC, som er et forskningssenter finansiert av Ekofisk-lisensen med ConocoPhillps som operatør.

Tekst: Lars Gunnar Dahle 

Bilde Professor Ida Lykke Fabricius Professor Ida Lykke Fabricius har mye å lære norske spesialister om kalkstein. Foto: Lars Gunnar Dahle

Professor Ida Lykke Fabricius har mye å lære norske spesialister om kalkstein. Foto: Lars Gunnar Dahle