MENY

De gode relasjonene

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger laget en film om læringsmiljø i barnehagen.

Læringsmiljøsenteret definerer læringsmiljøet i barnehagen som de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene som har betydning for barns utvikling, lek og læring, helse og trivsel.

I internasjonal forskningslitteratur fremheves særlig de nære relasjonene og interaksjonene som viktige for barns trygghet, trivsel, utvikling og læring. Se filmen: