MENY

Debatt om forskernes samarbeid

Finansiering av sjømatforskning har skapt debatt om selve forskerrollen. Er forskerne kjøpt og betalt hvis studien er finansiert av næringslivet? Eller er det verdifullt at de jobber tett på samfunnet, for at kunnskapen skal bli brukt?

Professor Ragnar Tveterås med hav i bakgrunnen Professor Ragnar Tveterås

Akademikere er ofte blitt beskyldt for å gjemme seg bort i sine elfenbeinstårn, i stedet for å være ute i offentligheten med sin kunnskap. Hva er nytten av en studie som leses av noen få fagfeller i et vitenskapelig tidsskrift?

Den siste uken har kritikken mot tre UiS-forskere gått i motsatt retning, etter at professor Ragnar Tveterås og kolleger argumenterte for en annen innretning på grunnrenteskatt for laksenæringen enn det et statlig utvalg foreslår.

I noen tilfeller er dette blitt gjort uten å opplyse at deres studie var delfinansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF). Dette førte til mange kritiske medieoppslag.

Nå har både Tveterås selv, og UiS-rektor Klaus Mohn, skrevet innlegg om sine syn på saken. De hever blikket og spør blant annet: Hva slags forskere vil vi egentlig ha?

Distanse eller nærhet?

Tveterås beklager nok engang at han ikke alltid har opplyst om finansieringskildene for forskningen sin. Samtidig forsvarer han sin rolle som forsker i nærkontakt med bransje og beslutningstakere.

– Motivasjonen for å skrive dette er at jeg vet det fins mange både i akademia og samfunnet forøvrig som mener at det skal være større distanse mellom forskere, næringslivet og offentlige aktører enn den nærkontakten jeg beskriver. Jeg tilhører altså ikke den skolen, skriver Tveterås i et debattinnlegg på UiS’ nettsider.

– Jeg vil fortsette å delta i både offentlig og privat finansierte prosjekter. I sum bidrar disse til at jeg blir en bedre og mer relevant tilbyder av forskningsbasert kunnskap. Så må jeg være bevisst på hvordan prosjektene kan påvirke mine analyser og konklusjoner, skriver Tveterås.

- Ambisjon om å jobbe tett

Professorens øverste leder, rektor Klaus Mohn, skriver også om dette på sin blogg. Han synes det er bra at forskerne har beklaget manglende informasjon om forskningsfinansieringen, og minner om at omdømme er en skjør ting. Tungt å bygge opp, lett å rive ned.

Samtidig mener han at saken i seg selv er blåst ut av proporsjoner. Han tar det for gitt at forskernes konklusjoner er upåvirket av hvem som har finansiert prosjektet.

– At forskere ved Universitetet i Stavanger skaffer seg forskningsmidler fra privat næringsliv er heller ikke kritikkverdig. Tvert imot er det noe vi oppfordrer til. Ambisjonen for Universitetet i Stavanger er å samarbeide tett med privat næringsliv om å utvikle kunnskap som kan heve verdiskapningen i økonomien og legge til rette for bedre velferd for samfunnet, skriver Mohn.

Tekst: Leiv Gunnar Lie
Foto: Elisabeth Tønnessen