MENY

Debatt om nyskapingsuniversitet

Torsdag 3. april var det allmøte der rektor Aslaug Mikkelsen presenterte forslag til ny strategi for Universitetet i Stavanger fram mot 2020. Dét ble det debatt av. Og nå blir det høring.

For en fullsatt sal i Auditorium 1 i Kjell Arholms hus startet Aslaug Mikkelsen allmøtet med å beklage ledelsens håndtering av Vinnem-saken. Deretter presenterte hun den nye strategien med en invitasjon til de ansatte om å delta på dugnaden om å skape en ny strategi for Universitetet i Stavanger.

– Ingen norske universiteter har ennå presentert seg som et nyskapingsuniversitet. Betegnelsen er altså ledig i Norge, og min mening er at vi allerede i dag er på vei mot å fortjene en slik identitet, sa Aslaug Mikkelsen.

Hun skisserte en framtid med større konkurranse mellom utdanningsinstitusjonene og større kamp om midlene.

– Med et økt antall universiteter og høyskolemiljø i Europa, krever framtiden at vi finner vår egen tydelige profil for slik å kunne framstå som et ledende universitet blant mange, sa rektoren.

Mikkelsen påpekte at tanken bak nyskapingsuniversitetet ikke er en ny oppfinnelse, men har sitt utspring fra den andre akademiske revolusjonen som startet i USA rundt 1950, da manglende offentlig forskningsfinansiering utløste initiativ for å skaffe tilleggsfinansiering til forskningen. Hun sa også at det i dag finnes en sammenslutning av slike universiteter – som UiS kanskje på sikt kan bli med i.

Bidra til nyskaping
– Det som kjennetegner et nyskapingsuniversitet, er ved siden av grunnforskningen, at undervisning og forskning skal bidra til nyskaping og innovasjon i nærings- og samfunnsliv, sa Mikkelsen, og minnet tilhørerne på de store utfordringene når det gjelder å få inn penger til virksomheten ved UiS.

– Vi må dyrke fram aktive forskermiljø som skal levere kunnskap til arbeidslivet og til politiske institusjoner og beslutningstakere. Det tenkes mange lure tanker på UiS. Det er viktig å bidra til å ta samfunnsansvar og å finne løsninger på de samfunnsproblem som finnes, var Mikkelsens appell.

Gode gamle prinsipper ved lag
Mikkelsen sa tidlig i sin presentasjon at det å være et nyskapingsuniversitet ikke betyr at UiS setter klassiske universitetsverdier i skyggen.

– Legg merke til at vi skal fortsatt være lik andre universitet når det gjelder de humboldtske prinsippene med blant annet akademisk frihet som et viktig prinsipp, sa hun.

– Våre spissområder er fagområder som er tverrfaglige. Vi må ha mot til å profilere disse. Det kan vi gjøre gjennom et nyskapingsuniversitet, sa Mikkelsen. 

Fra debatten 
I debatten som fulgte tok professor Jan Erik Karlsen til motmæle mot professor Arnfinn Bø-Ryggs kronikk i Stavanger Aftenblad. Karlsen kom med en støtteerklæring til strategien som ble lagt fram, som han mente sikrer at universitetet skal ha en pådriverrolle i samfunnet. 

Andre var imidlertid skeptisk til den nye profilen. Førsteamanuensis Ole Bjørn Rongen mente UiS må dempe nyskapingsprofilen og førsteamanuensis Lise Nordenborg Myhre mente at det ville være vanskelig å fylle nyskapingsuniversitetet med innhold og karakteriserte ideene bak strategien som nyliberalistiske.

Avslutningsvis oppfordret Aslaug Mikkelsen de ansatte om å komme med alternative forslag nå når strategien 2020 skal ut til høring. Høringsfristen er satt til 19. mai og styret skal behandle strategiplanene på et styremøte den 12. juni.