MENY

Debatt om studentbyen Stavanger

Studentersamfunnet Folken inviterer til debatt om studentbyen Stavanger. Det skjer torsdag 19. april klokken 19.00.

Debatten rundt studentbyen har i den senere tid blitt reaktualisert gjennom flere oppsalg i media. Folken ønsker derfor å skape et forum for en debatt hvor vi kan få frem ulike syn på en konstruktiv måte.

Kommunen, flere av byens utdanningsinstitusjoner, politikere, studentorganisasjoner, studentmassen og andre bidragsytere vil delta aktivt fra salen.

I panelet sitter:

Ragnhild Wiik - direktør på BI Stavanger
Marit Boyesen - rektor ved UIS
Morten Rønne - leder av StOr
Fredrik Sele - styremedlem på Folken

Folken ønsker alle velkommen til å kommentere og stille spørsmål som kan gi en god debatt.

Folken inviterer samtidig til en oppfølgningsdebatt torsdag den 31.mai kl 19.00. Temaet for denne vil bli bestemt ut i fra hvilken retning debatten går nå på torsdag.