MENY

Del ideer på Idésøk.no

Idésøk.no er en selvstendig nettportal, som har som mål å øke samhandlingen mellom det regionale næringslivet og universitetet. Idéhavere kan laste opp ideer, prosjekter og oppgaver som det vil være mulig for studenter å søke på.

I tillegg til bachelor- og masteroppgaver vil portalen også kunne være et sted for idétilfang for forretningsplankonkurransen Venture Cup og faget Studentbedrift. Portalen driftes av Senter for Entreprenørskap ved Universitetet i Stavanger.

Oppgavene vil være overskuddsidéer, eller idéer og oppgaver hvor det trengs kompetanse fra studenter på spesielle områder. Bedrifter, idéhavere og forskere ved UiS kan legge ut idéer og oppgaver, slik at de blir lett tilgjengelig for studenter. Det finnes mange skrivebordsidéer, og idésøk.no vil være et oppfangssted for disse.

Portalen vil øke tilfanget av idéer i en tidlig fase, og være med å skaffe kompetanse og arbeidskraft til disse. Dette vil på sikt bidra til raskere igangsetting og kortere oppstartsfase for bedrifter, samt å korte ned tiden fra idéer blir fanget opp, til kommersialisering av ideene.

Besøk nettsiden Idesøk.no!