MENY

Deler ut pris for forskningsjournalistikk

Vitenskapsakademiet i Stavanger (ViS) har opprettet en pris for kritisk forskningsjournalistikk. Prisen deles ut på et åpent møte, fredag 17. juni på Arkeologisk museum kl 18.30.

Prisen, kr 50 000, er finansiert av landets største aviser etter et samarbeid mellom ViS og Stavanger Aftenblad. Ordføreren i Stavanger er også med på å støtte prisarrangementet.

Bakgrunnen for opprettelsen av prisen er at ViS har merket seg at mange forskere synes å oppleve en kløft mellom forskning og journalistikk. Denne angivelige kløft handler dels om at forskerne ikke er flinke nok til å formidle sine forskningsresultater på en enkel og entydig måte og dels om at journalistene i allmennmediene ikke får tid og ressurser nok til å sette seg inn i fagområder der det er uenighet mellom ekspertene. Den nye ViS-prisen for kritisk forskningsjournalistikk skal ikke være enda en formidlingspris for forskerne, men en pris for selvstendig og kritisk journalistisk virksomhet om vitenskap innenfor alle de fagfelt som universitets- og høgskoleforskningen skal dekke.

Ønsker diskusjon
- Vi ønsker å få dekning og diskusjon om forskernes tenke og arbeidsmåte utenfor akademia for å styrke forskningens legitimitet og fremme saklighet og kunnskapsbasert meningsdannelse, sier preses i ViS, professor Roald Berg ved UiS.

Han sier videre at Vitenskapsakademiet har som mål å imøtekomme samfunnets legitime ønske om å få vite hva som kommer ut av skattebetalernes penger på dette feltet.

- Men vi må også få fram at forskerne har et særskilt ansvar for samfunnskritikk, og at denne kritiske holdningen også må gjelde overfor forskningen selv. Pressen og mediene har en helt avgjørende rolle for å avdekke svakheter, feil, mangler og myter bak og under de demokratiske styreformene og de demokratiske idealene om likhet og likeverdighet . I særdeleshet har journalistikken i demokratiske samfunn nøkkelfunksjonen under avsløring av lettvinte forenklinger, og for å gå inn i forskersamfunnets uenighet og ta stilling, påpeker Berg.

Vil sette forskning på kartet
Prisen deles ut i Stavanger, men den skal ikke først og fremst sette Stavanger på kartet. Den skal sette forskningen i Norge på kartet og sammenlikne den med den internasjonale forskningen.

- Prisen skal ikke være en gratulasjonspris fra vitenskapen til vennligsinnede journalister som gir spalteplass for å vise hvor flinke vi er. Den skal vise at forskningen ikke bare er samfunnsrelevant, men også kan være både kontroversiell og stille spørsmål ved innarbeidede selvfølgeligheter. Prisen skal også være en honnør til de redaktører som lar sine journalister få tid og ressurser til å se forskerne og forskningen og samfunnets forhold til forskning i kortene, sier han.

Prisvinneren blir avslørt på møtet, og vil deretter gi et foredrag om utfordringene ved forskningsjournalistikk i dagens samfunn, preget av stor tro på forskning, men også store krav til resultatene av forskningen.

Møtet er åpent for alle og gratis.