MENY

Deler ut pris for vitenskapsjournalistikk

Mandag 17. juni deles ViS-prisen for kritisk forskningsjournalistikk ut for tredje gang. Det skjer i Arkeologisk museum i Stavanger.

Det er Vitenskapsakademiet i Stavanger som deler ut prisen. Dette er ikke nok en formidlingspris, men en pris for selvstendig og kritisk journalistisk virksomhet om vitenskap innenfor alle de fagfelt som universitets- og høgskoleforskningen skal dekke.

Den er på 50.000 kroner og er finansiert av Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad.

I 2011 gikk ViS-prisen til journalistene John Hultgren og Ingeborg Moe i Aftenposten for en tankevekkende artikkelserie hvor de avdekket hvordan offentlige oppdragsgivere har forsøkt å påvirke forskningsresultater i prosjekter som de har finansiert.

Prisen ble i 2012 tildelt NRK-journalist Øyvind Arntsen for programserien Museum i radiokanalen NRK P2.

Fremragende
Prisen kan vinnes av en journalist eller en gruppe av journalister som har publisert fremragende journalistikk om forskning de siste fem år, enten enkeltarbeid som intervju eller kommentarartikkel eller et lengre forskningsjournalistisk virke.

Pressefolk og forskere ved landets forsakningsinstitusjoner kan foreslå kandidater til prisen.

ViS-styret deler ut prisen etter forslag fra en nominasjonskomité på fire  medlemmer oppnevnt av ViS, avisene som finansierer prisen, Norsk Presseforbund og en medieforsker.

Gjensidig forståelse
VIS-prisens formål er å rette oppmerksomheten mot vitenskap og vitenskapens betydning i dagens samfunn. Prisen skal fremme gjensidig forståelse mellom forskning og journalistikk, og virke til at journalister får tid og ressurser til å sette seg inn i vitenskapelige metoder og tenkemåter.

ViS-prisen er en fortjent utmerkelse i forskningsjournalistikk. Den er en pris for selvstendig, kritisk, og reflektert journalistisk virksomhet om vitenskap innenfor alle fagfelt.

Kritisk refleksjon
Prisen skal stimulere til diskusjon om forskernes problemstillinger, metoder og resultater, fremme saklig og kunnskapsbasert meningsdannelse, rette oppmerksomhet mot faglig diskusjon og uenighet, og bidra til debatt om bruk og misbruk av forskningsmidler.

Pressens særlige ansvar for samfunnskritikk må også gjelde hvordan forskningsbasert viten skapes og brukes. Journalistikken i demokratiske samfunn kan avsløre lettvinte forklaringer og få fram vitenskapelig usikkerhet og uenigheter blant forskere.

Ikke minst har pressen en viktig oppgave med hensyn til å stimulere til bred refleksjon omkring vitenskapens rolle i samfunnet.  

Om arrangementet
Arrangementet finner sted mandag 17. juni kl 1900-2000 i Arkeologisk museum, Peter Klows gt 30.

Etter utdelingen er det fordrag om prisen ved prisvinner.

Logoen til Vitenskapsakademiet i Stavanger