MENY

Deling av data må bli smartare og billegare

Infrastrukturen i informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT) i store foretak er sett saman av mange ulike program og store mengder utstyr for prosessering og lagring av data og for samarbeid. Kravet om nye tenester og forretningsmodellar aukar raskt og tradisjonelle metodar og modellar greier ikkje å halda tritt med utviklinga på området.

Dette var utgangspunktet for Aryan TaheriMonfared, p.h.d.ved Teknisk-naturvitskapleg fakultet, Institutt for data- og elektroteknikk, då han forsvarte doktoravhandlinga si ved UiS 28. oktober 2015. Les meir på dei engelske sidene om korleis han meiner desse utfordringane kan overvinnast.