MENY

Deltakerrekord på Serviceforum

Inspirerende foredragsholdere trakk mange interesserte, da studentene ved Norsk hotellhøgskole –Institutt for økonomi og ledelse ved Universitetet i Stavanger arrangerte Serviceforum 2008. Konferansen satte ny rekord med 188 deltakere.

Med pærer som årets grafiske profil og som et gjennomgående tema, også i lunsjen og i pausene, var det nytenkning og innovasjon som stod i fokus på årets fagkonferanse for hotell-, restaurant- og reiselivsbransjen, som ble holdt på Norsk hotellhøgskole – Institutt for økonomi og ledelse torsdag 13. mars. Den tradisjonsrike konferansen var den 18. i rekken og arrangeres hvert år av studenter ved NHS – IØL.

Studentene lyktes i å få bransjen til å være med å tenke nytt. Foredragene ble holdt for en fullsatt sal i Rødt Auditorium. Reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Per Arne Tuftin, åpnet konferansen og flere av foredragene handlet om det å tenke nytt og det å skape gode bedrifter og næringer.

Margrethe Alm fra Ekstremsportveko, som ble kåret til den mest innovative reiselivsbedriften av Innovasjon Norge i 2007, fortalte om da de tenkte nytt og kombinerte ekstremsport, norsk natur og konsertopplevelser og laget en unik festival.

Reiseliv viktigste næring
At turisme er framtidens næring, kunne Frp-formann Siv Jensen bekrefte. Hun innledet med å si at når olje- og gassproduksjonen i nær framtid går ned, da må vi satse på reiseliv og turisme.

– Reiseliv og turisme burde være det viktigste satsningsområdet for Norge i årene framover. Vi må skape en glød rundt Norge som et attraktivt reisemål, sa hun og spurte retorisk:
– Men er regjeringen på lag med reiselivet?

Siv Jensen tok til orde for at politikerne må vise større vilje til avregulering og legge til rette for en bedre infrastruktur og større rullebaner på flyplassene i nord, slik at reisetiden for turistene blir kortere.

Innovativ ledelse
Sten Magnus fra Umoe Catering – mannen bak suksesser som Peppes Pizza og Burger King – inspirerte med foredrag om samspillregler og om hvor viktig det er med sjefer som har god atferd og gode holdninger.

Da det gikk dårlig med kommunikasjonen i egen bedrift, lurte han på hva som var galt med de fire mellomlederne. Helt til han innså at det var ham selv det var noe galt med.
– Jeg syntes det var lettere å gjøre noe med meg selv enn de fire andre, sa han og mente at man må skape trygge arbeidsforhold, og et klima for åpenhet.

Med en rekke anekdoter fra eget liv og fra bransjen fikk han den fullsatte salen til å le og applaudere flere ganger.

Hederspris til Aud Mork Knutsen
Applaus fikk også Aud Mork Knutsen da Norsk hotellhøgskoles hederspris ble delt ut på banketten på Atlantic hall om kvelden. Mork Knutsen var rektor i 14 år – fra 1974 og fram til 1988. Hun utviklet skolen fra å være en ledende bransjerettet fagskole til å bli høgskole og et naturlig nasjonalt sentrum og knutepunkt for utdanningen av ledere innen hotell og reiseliv.

– Aud Mork Knutsen er uten tvil den mest betydningsfulle personen i skolens moderne historie. Uten hennes strategiske innsats hadde ikke skolen fått den struktur og det innhold som er nødvendig for en moderne og faglig ledende utdanningsinstitusjon – nå også på universitetsnivå, formidlet markedssjef Are Overå Pettersen.

Viktig konferanse
Arrangørene opplever at konferansen er viktig for Norsk hotellhøgskoles identitet og at den bare blir mer og mer kjent. Leder av Serviceforum 2008, Helene Hallre, var svært fornøyd med deltakerrekord og arrangementets avvikling.

– Vi har bare fått positive tilbakemeldinger. Spesielt er det mange som sier at de setter pris på at vi holder konferansen på selve skolen, sa Hallre. Hun tror årsaken til deltakerrekorden kommer av at de har vært mer aggressiv i markedsføringen enn tidligere år.