MENY

Deltar i europeisk utdanningsprosjekt

SEROS skal utvikle kurs i risikostyring og samfunnssikkerhet for masterstudenter i fem land.

Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet (SEROS) ved UiS er én av seks nordeuropeiske partnere som deltar i et nytt Erasmus+-prosjekt.

Erasmus+ er EUs program for utdanning, ungdom og idrett for perioden 2014-2020.

Utdanningsprosjektet skal skape nettverk, utvikle synergier og styrke samarbeidet mellom universiteter i Europa.

– Felles forståelse for utfordringene knyttet til samfunnssikkerhet og hvordan vi møter disse, er viktig. Det vil lette samarbeidet over grensene, sier postdoktor Claudia Morsut. Hun forsker på samfunnssikkerhet på EU-nivå.

Utdanningsprosjektet skal først og fremst utvikle felles kurs på masternivå for studenter, innenfor tema risikostyring.

Kursene skal sikre felles forståelse for samfunnssikkerhet og dermed gjøre det lettere å drive utveksling av kunnskap og erfaringer.

Morsut legger vekt på at Europa mangler en helhetlig forståelse og utdanning innen samfunnssikkerhet. Hun ser på prosjektet Risk and Security Governance Studies within  Baltic-Nordic Academic Communities of Practices (Risk-Net) som et første steg mot en mer helhetlig europeisk forståelse. Prosjektet har en tidsramme på 2,5 år.

Utdanningsprosjektet skal også skape nettverk, samt formidle resultatene til offentlig sektor, industri og organisasjoner.

Utdanningsprosjektet omfatter 6 partnere i 5 land. Kaunas University of Technology fra Litauen er koordinator for prosjektet. Foruten UiS deltar The General Jonas Zematis Military Academy of Lithuania, Mid Sweden University, TTK University of Applied Sciences Tallinn fra Estland og University of Jyvaskyla fra Finland.

Deltakere fra UiS er i tillegg til Claudia Morsut, førsteamanuensis og leder for SEROS Sissel Haugdal Jore, professor Odd Einar Olsen, førsteamanuensis Bjørn Ivar Kruke og førsteamanuensis Lillian Stene.

Tekst: Benedicte Pentz

Karftlinjer