MENY

Der nye løsninger bor

Bedre bore- og brønnteknologi er raskeste vei til økt utvinning av olje og gass. Et nytt forskningssenter skal finne løsningene som kan gi mangfoldige milliarder ekstra i Oljefondet.

I høst har fire tunge forskningsmiljøer gått sammen med olje- og gassnæringen. UiS, IRIS, NTNU og SINTEF, pluss en rekke oljeselskaper, er i ferd med å danne et internasjonalt forskningssenter. Det skal hete SBBU – Senter for boring, brønnteknologi og utvinning.

Nylig fikk SBBU status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).

Mer fra reservoarene
Fagmiljøene i Stavanger og Trondheim teller over tre hundre forskere og disponerer laboratorier og prøvefasiliteter i internasjonal toppklasse. De har kontakt med åtte oljeselskaper og sikter mot en økonomisk støtte fra industrien på opptil førti millioner kroner i året.

I tillegg skal tilknyttede prosjekter generere mellom førti og seksti millioner kroner i året, der også leverandørindustrien skal delta. Målet er å få mer ut av reservoarene, kanskje så mye som 66 prosent av ressursene. I så fall vil Norge få en helt ny gullgruve som kan sikre pensjonsutbetalingene i framtiden.

– Boring er flaskehals
Det statlig oppnevnte Åm-utvalget er klokkeklart i sin rapport: «Boring og brønn er den viktigste faktoren som på kort tid kan bidra til å øke utvinningen på norsk sokkel,» slår utvalget fast.

Instituttleder Bernt Aadnøy ved UiS og forskningssjef Sigmund Stokka ved IRIS kunne ikke vært mer enige. De er med i senteret som skal prøve å løse disse problemene.

– Boring er blitt den store flaskehalsen. Det bores altfor få brønner. Årsakene til dette er at kostnadene er blitt for store og operasjonene kompliserte. I dag er det ingen som kan svare på hvordan problemet skal løses, sier professor Aadnøy, som leder Institutt for petroleumsteknologi ved UiS.

Øke kompetansen
Hans institutt skal bidra til senteret med både forskning og utdanning. Oljeboring har gått fra å være relativt enkle mekaniske operasjoner til å bli en høyteknologisk aktivitet som krever spesialisert kunnskap.

Aadnøy er overbevist om at det trengs kompetanseheving for både ansatte i næringen og studenter. Derfor er et nytt masterprogram i brønn og boring under planlegging.

– Boring har tradisjonelt vært en liten del av petroleumsutdanningen, men behovet har steget over tid. Teknologien har utviklet seg fortere enn kompetansen til de ansatte. Vi har fått fantastiske dataprogrammer til bruk i bore- og brønnoperasjoner, men vi er ikke gode nok til å tolke alle dataene de gir oss tilgang til. Innovasjon handler ikke bare om å finne opp nye ting, men også om å forstå det vi har og å bruke det på en bedre måte, sier Aadnøy.

Kundestyrt senter
International Research Institute of Stavanger, som eies 50 prosent av Universitetet i Stavanger, er også med. De er eksperter på blant annet automatisert boring og styringssystemer.

IRIS har et unikt testsenter for boring og lang erfaring med oppdragsforskning for petroleumsnæringen. Forskerne har levert idéer til nye teknologier, blant annet den automatiserte boreroboten Badger Explorer. De utvikler også bedre boremetoder for næringen.

– Det nye senteret kommer i stor grad til å være kundestyrt. Hvilken retning vi skal jobbe i, vil være avhengig av hva selskapene vil. Men vi vil selvsagt komme med forslag. Vi skal drive innovasjon i samarbeid med industrien, sier forskningssjef Sigmund Stokka.

Bedre sikkerhet
Bedre bore- og brønnteknologi handler likevel ikke bare om økt utvinning. Å utvikle bedre teknologi, kompetanse og arbeidsmetoder gir også bedre sikkerhet.

– Ulykken i Mexicogolfen viste at noe ikke er godt nok. Det er viktig med kompetanseheving og bedre ingeniørkunst. Vi skal lete etter forbedringspotensialene, sier Aadnøy.

Mange industripartnere
I tillegg til UiS og IRIS er de teknologiske miljøene i Trondheim, SINTEF og NTNU, tungt inne i senteret. De har også søkt Forskningsrådet om å bli Senter for forskningsdrevet innovasjon.

Tekst: Leiv Gunnar Lie
Foto: Morten Berentsen

Vil du vite mer?
Sigmund Stokka, IRIS, tlf.: 51 87 52 88
e-post: sigmund.stokka@iris.no