MENY

Derfor må medisinutdanning i Stavanger legges til UiS

Legeutdanning i Stavanger vil gagne hele Helse-Norge, ikke bare regionen. Og den vil gi et betydelig løft i form av knoppskytinger og økonomiske ringvirkninger i en omstillingstid. Det skriver legene Kåre Reiten og Jan Olav Johannessen i en kronikk.

Studenter

I 2008–2010 gjennomførte Universitetet i Stavanger (UiS) og Stavanger universitetssjukehus (SUS) et omfattende utredningsarbeid som konkluderte med at Stavanger-regionen hadde den nødvendige kompetansen til å utdanne leger.

I mellomtiden er kompetansen ved UiS og SUS blitt ytterligere styrket. Alt ligger til rette for å opprette et fullverdig medisinstudium ved Det helsevitenskapelige fakultetet ved UiS med den betydelig ubenyttede utdanningskapasiteten Stavanger har.

Les kronikken av fastlege Kåre Reiten og  dr.med. Jan Olav Johannessen, professor II UiS, i Stavanger Aftenblad.