MENY

Designer fremtidens vindturbiner

Universitetet i Stavanger samarbeider med forskningssenteret Norwegian Centre for Offshore Wind Energy (Norcowe) i Bergen om å utvikle et helt nytt design for offshore-vindturbiner.

Det unike med det nye designet er at de turbinene blir vertikakslede, i motsetning til ”vanlige” horisontalakslede turbiner.

Arbeidet er delt opp i to prosjekter. Første del, ”Offshore wind technology and innovative concepts” går over perioden 2011-2012, mens andre del har fått navnet ”Offshore Floating Vertical Axis Wind Turbine” og går over 2012-2013.

Som navnet tilsier, vil sluttproduktet bli en flytende vindturbin. Det foreløpige designet er en turbin som vil strekke seg 132 meter over havet. Tidligere er det bare brukt horisontalakslede flytende vindturbiner.

Gyro-stabilisering
En av hovedutfordringene med en flytende modell er å stabilisere turbinen. Primus motor for prosjektet, professor Arnfinn Nergaard, har utviklet design for gyro-stabilisering av en flytende turbin.

- Vi ser for oss konsepter i samme størrelse som Hywind i fremtiden. Vi mener vi kan lage løsninger som er billigere i forhold til kraftproduksjonen, sier Nergaard.

Prøveprosjektet ”Hywind” er en vindmølle som har stått ti kilometer utenfor Karmøy siden 2009. Den er verdens største flytende vindturbin med en kapasitet på 2,3 MW. Offshore Floating VAWT sikter seg altså inn mot vindturbiner i megawatt-klassen.

Første test i 2013
Prekubator, som er Universitetet i Stavangers TTO (technology transfer office) arbeider med verifisering og kommersialisering av prosjektet.

- Den første modellen skal være ferdig for testing i 2013. I første omgang retter vi oss mot kunder som kan være eiere av enkeltturbiner, som for eksempel oljeplattformer eller havbruksanlegg. Målet på lang sikt er vindturbinparker, men det er kanskje 10-15 år fram i tid, sier prosjektleder for innovasjon og forretningsutvikling i Prekubator, Simen Malmin.

Til sammen har arbeidet en budsjettramme på 5,35 millioner kroner – midler som er tildelt av Norges forskningsråd.