MENY

«Det lille ekstra»

Fulle av motivasjon og med «Læringsmiljøprisen» i bagasjen, er deltakerne i nettverket i «Det lille ekstra» klar til å jobbe videre for minoritetsspråklige studenter ved UiS.

Sju av ildsjelene i nettverket «Det lille ekstra» er samlet en ettermiddag i Kjell Arholms hus. Deltakerne er alle universitetslektorer ved UIS, samt en representant fra STOR og en fra Læringsstøttesentret. To ganger i måneden møtes de for å organisere et tilbud til minoritetsspråklige og internasjonale studenter ved Universitetet i Stavanger.

Ett års fartstid
– Det startet vel opp litt tilfeldig i fjor, forteller Wencke Aamodt Lind ved Institutt for sosialfag.

– Jeg søkte om læringsstøttemidler, og tok kontakt med andre som hadde fått penger til å jobbe for minoritetsspråklige. Flere hoder tenker som kjent bedre enn ett, sier hun.

Alle mente at vilkårene for disse studentene var for dårlige, og ville gjerne gjøre noe med dette. Dermed ble nettverket etablert. I samarbeid med Læringsstøttesenteret tilbyr nettverksgruppen nå kurs, oppfølging og veiledning. De jobber også sammen med STOR.

Læringsmiljøpris
Ved semesterstart ble deltakerne i nettverket tildelt «Læringsmiljøprisen». 30.000 kroner skal komme studentene til gode, og «Det lille ekstra» er veldig glad for at det satses på dette arbeidet. Instituttledere viser at de ser verdien av ildsjelarbeidet, og gruppen setter også pris på at utdanningsavdelingen bevilget penger i fjor.

«Det lille ekstra» prøver å fange opp studentene som kunne trenge ekstra hjelp via It’s learning og lærere informerer kullene. Studentene får tilbud om kurs samt studentassistenter, som skal fungere som veivisere i fag og system. Tolv studenter og assistenter har allerede etablert kontakt, og rekrutteringen fortsetter.

Foreløpig profesjonsstudiene
– Vi har startet opp med profesjonsstudiene, og har kurs i fagspråk ved lærer fra Hero kompetansesenter for de som er studenter ved sykepleie-, sosionom-, barnevern- og førskolelærerutdanning. Også lærerutdanningen kan være aktuell, forteller Grete Urdal ved Institutt for helsefag. Dette året er selve kurset finansiert av utdanningsdirektør ved UIS.

Profesjonsstudiene er alle utdanninger som jobber mye med drøftinger, diskusjoner og praksis. Dersom «Det lille ekstra» får laget en god modell, kan det hende ordningene etter hvert kan brukes av flere også ved andre studier. Men først må det gå seg til.

Forut for nasjonale føringer
– Vi er godt i gang. Vi ser at studentene har et behov, og vi opplever at de har stor nytte av tilbudet, sier Urdal.

– Hjelpen har et faglig utgangspunkt, og vi er faktisk litt forut for nasjonale føringer. Østbergutvalget sier noe om at det må settes inn støttetiltak for studenter med minoritetsbakgrunn, legger Elisabeth Egeli til.