MENY

Det nye UiS-styret er klart

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt de eksterne representantene til det nye UiS-styret, som trer i funksjon 1. august. Disse er: Gunnar Berge, Stavanger, Siri Kalvig, Stavanger, Åge Rosnes, Erdal, Christina Ullenius, Kullavik.

De tre eksterne varamedlemmene er, Hanne Gløtvold Tømta, Stavanger, Eimund Nygaard, Stavanger og Agnes Sofie Inderhaug, Stavanger

Det nye styret har sin funksjonstid fra 1.8.07-31.7.11 og blir da som følger:
Rektor Aslaug Mikkelsen, styreleder
Prorektor Egil Gabrielsen,  nestleder

Gunnar Berge, oljedirektør i Oljedirektoratet
Siri Kalvig, meterolog/administrerende direktør i Storm Weather Center
Åge Rosnes, elevinspektør ved Askøy videregående skole (tidligere statssekretær i KD)
Christina Ullenius, professor (tidligere rektor ved Karlstad universitet)

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, ansattrepresentant vitenskapelig personale
Aud Sæbø, ansattrepresentant vitenskapelig personale
Lene Fosshaug, ansattrepresentant teknisk-administrativt personale

Kjetil Clemetsen, studentrepresentant
Jannicke Espeland, studentrepresentant

Eksterne vararepresentanter
Hanne Gløtvold Tømta, teatersjef, Rogaland Teater
Eimund Nygaard, konsernsjef Lyse Energi AS
Agnes Sofie Inderhaug, assisterende regiondirektør for Kriminalomsorgen region Sørvest.

Vararepresentanter for vitenskapelig ansatte
Gro Ellen Mathisen
Jann Rune Ursin
Reidar Østerhaug
Lise Nordenborg Myhre

Vararepresentanter for teknisk-administrativt ansatte
Fredrik Skår
Arve B. Nyland

Vararepresentanter for studentene
Marit Kvamme
Ragnar Alstad


De eksterne styremedlemmene

Gunnar Berge
Født 1940. Fra 1997 og fram til dd oljedirektør i Oljedirektoratet.

Tidligere AP-politiker og statsråd. Han var innvalgt representant for Rogaland på Stortinget fra 1969 til 1993. Han var finansminister 1986-1989 og kommunalminister fra 1992-1996. I sistnevnte periode var han også minister for nordisk samarbeid.

Han har vært medlem av Den norske Nobelkomité siden 1997 og formann fra 2000 til 2002. Dessuten var han medlem i konferansekomiteen ONS’2004 og er styremedlem i Stavanger Boligbyggelag.

Siri Kalvig
Født i 1970, utdannet meteorolog fra Universitetet i Bergen i 1995. Hun har vært administrerende direktør i egen gründerbedrift, Storm Weather Center, som hun fortsatt arbeider i som markedsansvarlig offshore.

Hun er ambassadør for FNs miljøprogram UNEP og deltar ofte i den offentlig debatt om klimautfordringene.

Kalvig har erfaring med styrearbeid fra Forskningsrådets hovedstyre, Sandnes Sparebank, Storm Weather Center, Hitec Industries og den norske UNEP-komiteen.

Åge Rosnes
Født 1954
Rosnes har allsidig erfaring fra sitt politiske engasjement i SV siden 1975. Han jobber som elevinspektør ved Askøy videregående skole. Rosnes har også vært statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Christina Ullenius
Født 1943, professor i organisk kjemi og rektor ved Karlstad Universitet fra 1999 til og med 2006. Hun har lang erfaring fra høgre utdanning og forskning, hovedsakelig ved Chalmers Tekniske høgskole. Kom til Karlstad universitet i 1995, og har en omfattende erfaring fra ledelse og styrearbeid i og utenfor universitets og høgskolesektoren.

Ullenius har blant annet vært leder for styret i Det svenske universitets- og høgskoleforbundet, Det Nordiske Universitets-samarbeidet, medlem av utvalget for vurdere eventuell lovfesting av individuell akademisk frihet, er medlem av styret i European University Association, tidligere medlem av Nordisk Ministerråds arbeidsgruppe for høyere utdanning. I perioden 2003-2007 medlem av styret ved Universitetet i Stavanger.

Hanne Gløtvold Tømta
Født i 1968, utdannet instruktør i St. Petersburg og for tiden teatersjef ved Rogaland Teater. Har tidligere vært regissør ved Hålogaland Teater, Nasjonalteateret og Oslo Nye Teater.

Eimund Nygaard
Født 1959, utdannet i revisor og for tiden konsernsjef i Lyse Energi A/S. Har tidligere erfaring fra Agro Fellesslakteri, men har fra 1983 vært tilknyttet Lyse Energi. Nygaard har omfattende styreerfaring, blant annet som styreleder for Sandnes Sparebank og Innovasjon Rogaland, nestleder i Enova SF (Trondheim) og som medlem i Renovasjon IKS.

Agnes Sofie Inderhaug
Født 1958, cand jur fra UiB, assisterende regiondirektør for Kriminalomsorgen Region Sørvest fra 2001.

Hun har arbeidet ved Den internasjonale domstolen for forbrytelser begått i det tidligere Jugoslavia, Haag i Nederland 1995 – 2001, først som teamleader deretter som Deputy Chief of Investigation. Har arbeidet som politi inspektør og dommerfullmektig. Medlem av styret for Rogaland Teater. Leder av granskingsutvalget for barneverninstitusjoner i Rogaland og medlem av diverse utvalg under Justisdepartementet.