MENY

Det utfordringsbaserte ECIU University er født

En ny type universitet har sett dagens lys. ECIU University er det første europeiske universitetet hvor forskere og de lærende skal samarbeide med offentlige og private virksomheter for å løse reelle samfunnsutfordringer.

 • ECIU University lansering UiS.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  Prorektor for utdanning, Astrid Birgitte Eggen, student-styremedlem Magne Bartlett, ambassadør for ECIU University ved UiS, Bjarte Hoem, sammen med ECIU-president Victor van der Chijs fra Universitetet i Twente.
 • Eciu launch_Barcelona 2019.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  Lanseringen av ECIU University ble markert med et eget arrangement i storslåtte Casa Convalescencia i Barcelona. Rektor Margarita Arboix ved Universitat Autonoma de Barcelona var vertskap.
 • ECIU_University_Barcelona_Sander_081119_00A0039.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  Konferansier Marius Martinez fra Universitat Autonoma de Barcelona ledet arrangementet.
 • ECIU_Barcelona_071119_signering_00A0083.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  Dagen etter signerte prorektor Astrid Birgitte Eggen samarbeidskontrakten for ECIU University på vegne av UiS.
 • ECIU_University_Barcelona_Sander_081119_00A0039.jpg (rw_largeArt_1201).jpg
  Lederen for ECIU University, Sander Lotze (Universitetet i Twente), har ordet på det første styremøtet i ECIU University, fredag 8. november 2019.

Torsdag 7. november samlet 11 universiteter seg i Barcelona for å feire statusen som Europa-universitet, tildelt av EU i sommer. Med dette har UiS og de andre medlemmene av European Consortium of Innovative Universities (ECIU) offisielt lansert sin innovative universitetsmodell. 

ECIU University var ett av 17 internasjonale initiativ som ble valgt ut av Europakommisjonen til å få statusen European University, som en del av utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Les også UiS pilot for banebrytende universitetsmodell

Lansert i Barcelona

Alle 17 universitetsallianser samlet seg i Brüssel 7. november for å diskutere hvordan Europa-universitetene kan ta en lederrolle for å endre høyere utdanning. Tibor Navracsics, europakommisjonær for høyere utdanning, og mange europeiske ministre for høyere utdanning, deltok.

Senere samme dag ble ECIU University formelt lansert ved Universitat Autonoma de Barcelona (UAB), ECIUs spanske medlem. UAB var vertskap for det første styremøtet i ECIU University 7. og 8. november.

En europeisk grad?

Prorektor for utdanning ved UiS, Astrid Birgitte Eggen, deltok på styremøtet.

– Gjennom vår deltagelse i ECIU University vil vi først og fremst gjøre oss noen erfaringer i å jobbe i et konsortium med å utvikle mindre undervisningsenheter som er basert på samfunnsutfordringer. Vi vil gjøre dette samtidig som vi holder fast på en viktig dannelsestradisjon med blant annet vekt på kritisk tenkning, sier Eggen.

– Vi vil gjøre oss noen erfaringer som muligens setter våre norske rammer for utdanning på prøve, kvalifikasjonsrammeverk, gradsstrukturer og forskrifter. Et mål langt der fremme er europeiske grader, men vi trenger denne pilotperioden for å teste ut muligheter og utfordringer.

I styret sitter også UiS-student Magne Bartlett, som en av to europeiske studentrepresentanter.

Et nytt utdanningskonsept

EU vil gi ECIU University fem millioner euro i finansiering over tre år. Målet er å etablere et nytt internasjonalt universitetskonsept, som går utover Erasmus mobilitetsprogrammer. Det innebærer nye metoder for utdanning, forskning og kunnskapsoverføring som er mer fleksible, internasjonale og basert på å løse virkelige problemer.

Møtet i Barcelona representerer det første trinnet i å definere prosjektets pilotprogram. 

Nytt undervisningskonsept

Når det gjelder utdanning, vil ECIU University være basert på å løse utfordringer, innebygd internasjonal mobilitet og samarbeid mellom universiteter. De lærende vil få spesialiserte «mikro-kurs» og et kompetansepass som gir en dokumentasjon av hva hver den enkelte har lært og hvilke ferdigheter han eller hun har tilegnet seg.

Forskning og innovasjon

Når det gjelder forskning og kunnskapsoverføring vil det bli laget en rekke levende laboratorier i både fysiske og virtuelle rom. Her vil forskere arbeide direkte med virksomheter og institusjoner for å definere og følge prosjekter.

Dessuten vil det bli satt opp tre såkalte Challenge Innovation Hubs i nord-, sentral- og sør-Europa. De vil bli koordinert av henholdsvis Linköpings universitet (Sverige), Hamburg teknologiske universitet (Tyskland) og Universitat Autònoma de Barcelona (Spania).

ECIU-universitetet er et ambisiøst inititativ, med særpreg:  

Løse samfunnets utfordringer

På ECIU University vil de lærende – studenter, forskere og ansatte fra partneruniversiteter, partnerbedrifter og offentlige organisasjoner – gå sammen på tvers av fagområder for å løse konkrete utfordringer. Kunnskap tilbys gjennom relevante faglige kurs, når det er nødvendig, samt gjennom nyskapende forskning.

I denne pilotfasen fokuserer ECIU-universitetet på utfordringer relatert til FNs mål om bærekraftig utvikling nummer 11, for å «gjøre byer og menneskelige bosetninger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige».

Fleksibel og skreddersydd utdanning

ECIU University er basert på læringsmoduler med høy akademisk standard, som tilbys av partnere fra industri og samfunn. Nye, åpne og lett tilgjengelige mikro-kurs blir skapt i samarbeid med interessenter.

Utfordringsbasert utdanning

ECIU University vil sette opp Innovation of Education Labs – fysiske og virtuelle rom der lærekrefter kan innovere og undervise, møte fagfeller og dele beste praksis. Innovasjon i utdanning skapes i samarbeid med studenter, næringsliv og offentlige organisasjoner.

Forskning og innovasjon

ECIU University Innovation Hubs vil bli brukt som fysiske og virtuelle arenaer for innovasjon. Ved å organisere mennesker fra forskjellige fagområder og yrker, med ulik kunnskap, ferdigheter og erfaring, skapes verdifulle bidrag til samfunnet. Dette vil også fremme global samhandling mellom forskere, regionale og internasjonale interessenter.

I sum vil dette skape et nytt universitet som er drevet av behov fra samfunnet, og som gjør det mulig for oss å samarbeide over europeiske landegrenser og komme opp med løsninger for bærekraftig utvikling.

Partnere i ECIU University

 • Universitetet i Twente (koordinator, Nederland)
 • Linköpings universitet (Sverige)
 • Technische Universität Hamburg (Tyskland)
 • Universitat Autònoma de Barcelona (Spania)
 • Aalborg Universitet (Danmark)
 • Universidade de Aveiro (Portugal)
 • Dublin City University (Irland)
 • Kaunas tekniske universitet (Litauen)
 • Universitetet i Stavanger (Norge)
 • Universita di Trento (Italia)
 • Universitetet i Tampere (Finland)

Assosiert partner: National des Sciences Appliquées (INSA) Toulouse. Partner av ECIU Foundation: Tec de Monterrey, Mexico.

Lyse Group er en av mange industri-interessenter som er med i prosjektet. De andre er: Airbus, Cisco, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., Ericsson AB, Hella Lithuania, Intel, Lietuvos Energija, NXP, Ponsse, Sandoz Industrial Products S.p.A. Gruppo Novartis, Sick AG, Suez Environment og de spanske kommunene Barcelona og Cerdanyola.

Mer informasjon: https://www.eciu.org/eciu-university-hp

Tekst: ECIU / Leiv Gunnar Lie
Foto: UAB - Juanma Peláez