MENY

Det viktigste yrket

Fram mot 2020 vil det bli stor mangel på lærere om ikke opptakstallene øker og yrket blir mer populært. I temadelen i denne utgaven av Univers kan du lese om hvordan UiS går i bresjen for å utvikle en fagsterk lærerutdanning med tett kobling til praksisfeltet, som UiS-forskning bygger opp om.

Les pdf-utgaven av Univers nr. 3 – 2011

Universitetet i Stavanger har lærerutdanninger fra grunnskole- til ph.d.-nivå og mange tilbud innen etter- og videreutdanning for lærere. I dette nummer av Univers kan du lese om hvordan UiS videreutvikler en fagsterk lærerutdanning som vektlegger tett kobling til praksisfeltet.

Skoleforskning
Den tette kontakten UiS har med praksisfeltet gir viktige og relevante ideer til forskningsfeltet. UiS er sterk på kunnskap om hvordan skape gode læringsmiljø i skolen og hvordan læreren kan bli en god klasseleder. Ved universitetets to nasjonale spesialpedagogiske kompetansesentre – Senter for atferdsforskning og Lesesenteret – produseres store mengder veiledningsmateriell blant annet til bruk i leseopplæring og i arbeidet mot mobbing.

Ansiktet fra fortida
Nå kan du få muligheten til å stå ansikt til ansikt med en gutt som levde utenfor Stavanger for 7500 år siden. I Univers forteller vi om hvordan hodet til Norges best bevarte steinalderskjelett er blitt rekonstruert. I november kan du møte ham på Arkeologisk museum.

Det nye Norge
Samme dag og i kjølvannet av terrorangrepene i Oslo og på Utøya den 22. juli har medier jaktet på forskere for å få kunnskap og analyser om terrorhendelsen. Også samfunnssikkerhetsforskerne ved UiS ble flittig oppsøkt av medier. Univers har utfordret tre av dem for å svare på spørsmålet: Hvordan vil terrorangrepet forandre Norge?

Trygg kirurgi?
Kirurgiske inngrep redder liv og bedrer liv for mennesker verden over. Men tallene på alvorlige komplikasjoner og dødsfall er høye. UiS-forsker ser på hva som kreves av kirurgiske team for å skape sikker arbeidspraksis på operasjonssaler.

Bedre verktøy for oljeindustrien
I dette nummer av Univers kan du også lese om utviklingen av en ny ventil som kan komme til å bety mye for moderniseringen av oljeindustrien. Du kan også lese om en UiS-student som har vært med å utvikle en ny type ubåt som kan vedlikeholde og reparere installasjoner mer effektivt enn dagens teknologi.

I Univers kan du også lese om hvordan UiS sammen med Altibox utvikler teknologi for framtidens eldreboliger.

I tillegg finner du de faste spaltene som Spor i jord, Ord under lupen og På nett.

God lesning!