MENY

Dette tilbudet – en åpen dag – er en fin gave til publikum

Med over 1100 deltakere på årets Åpen fagdag har en foreløpig satt publikumsrekord; ved fjorårets arrangement deltok 770. Gjennomsnittlig antall tilhørere på de enkelte foredragene var i år 29 (på totalt 39 foredrag), mot 20 tilhørere i fjor (på totalt 35 foredrag).

Konklusjonen må være at Åpen fagdag er i ferd med å befeste seg som et viktig arrangement for profilering av UiS i regionen.

Tilbakemeldingene gir et bilde av et svært fornøyd publikum. Vi nevner fra uttalelsene:
” Dette tilbudet – en åpen dag – er en fin gave til publikum”, ”Synes det er bra å få gå fra det ene interessante foredraget til det andre i vidunderlige flotte bygg”, ”Første gang jeg er med på Åpen fagdag, men dette var så interessant at jeg vil tilbake neste gang det blir arrangert.” Enkeltforelesere får god tilbakemelding. Av nye tema det ønskes foredrag om nevnes spesielt litteratur, språk, realfag (også foruten matematikk), fysisk fostring og filosofi.

En del av foredragene skilte seg ut som svært godt besøkte. Dette gjelder spesielt foredrag av forskere ved SAF: Pål Roland om adferdsproblemer, Tove Flack om jentemiljøer og Hildegunn Fandrem om sosiale og emosjonelle vansker blant ungdom med flerkulturell tilhørighet. Dessuten var Erik Fossåskarets foredrag om Vestlandet i endring, og
Magne Drangeids foredrag om Darwin og Kielland av interesse for mange.

Publikumsgruppen ser ut til å være noe bredere sammensatt i år enn tidligere. Informasjonen har øyensynlig nådd pensjonistuniversitetet og andre organisasjoner mer effektivt enn før, men fremdeles er det lærere i videregående skole som utgjør hovedstammen og Rogaland Fylkeskommune er vår viktigste samarbeidspartner.