MENY

Dette tilbudet kan hindre skolefrafall

Uteskolen på Nesodden tilbyr aktiviteter som er vanskelig å få til i ordinær skole og som kan være et supplement til den vanlige skolehverdagen. Førstelektor Svein Erik Nergaard tror at det å ha et tilbud som Uteskolen kan være svært positivt for grunnskoletilbudet i en kommune.

Soloppgang på Steilene På Uteskolen på Nesodden får elevene et pusterom fra hverdagen. Bildet er fra Steilene, et av Uteskolens to læringsarenaer. Foto: Hanne Lid/Uteskolen

Å ta båtførerprøven. Padling i kajakk. Fiske og arbeid i fiskeribedrift. Arbeid på kjøkkenet. Snekring. Mekking på motorer. Stell av kaniner, vaktler og høner. Dette er noen av aktivitetene Uteskolen på Nesodden tilbyr.

Alle elever i grunnskolen på Nesodden kan søke om plass på tilbudet.

Uteskolen har ingen elever på fulltid. De har en gruppe elever som er der en dag i uka, og noen få som er der to ganger i uka. Elevene er der på forskjellige dager, og ellers er de på hjemskolen sin.

De går i 5. til 10. klasse. Skolen har også andre tilbud.

Uteskolen er med i et nettverk for smågruppebaserte skoletiltak i Østfold og Akershus. Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) leder nettverket.

Nøkkelen til å greie å være på hjemskolen

– Målet vårt er å sørge for at elever kommer seg gjennom skoleløpet og at de ikke dropper ut, sier Knut Hebæk, inspektør og daglig leder på Uteskolen.

– Pusterommet de får her er for mange nøkkelen til at de greier å være på skolen ellers, fortsetter han.

Vidar Sæbjørnsen, som er rektor på Uteskolen på Nesodden, argumenterer med at noen elever trenger en mer praktisk skole enn det den ordinære skolen kan tilby.

– Med en skole som blir mer og mer teoretisk tror jeg slike tilbud som vi har, har en rolle å spille, sier han.

To læringsarenaer

Uteskolen på Nesodden har et variert tilbud. Skolen har to læringsarenaer, To gård som ligger ensomt til i skogen og Steilene, som er en øygruppe i Oslofjorden.

Alle elever på Nesodden får en dagsekskursjon til et av stedene hvert år fra 1. til 9. klasse. I dette opplegget får elevene relevant undervisning med utgangspunkt i naturfag.

På denne måten blir Uteskolen også en naturlig del av grunnskoletilbudet for alle elever i Nesodden kommune.

– Positivt å være med i nettverk

Sæbjørnsen synes det er svært positivt å være med i nettverket for smågruppebaserte skoletiltak.

– Da kan du snakke med andre som driver den typen tiltak og høre om deres erfaringer, sier han.

– Ofte sliter vi med de samme utfordringene som de andre deltakerne, sier Hebæk.

Nettverket ble startet av Lillegården kompetansesenter, nå Læringsmiljøsenteret.

Det er Svein Erik Nergaard, førstelektor ved Læringsmiljøsenteret, som leder møtene i nettverket.

Møtene har ulike faglige tema som deltakerne ønsker å drøfte og få mer kunnskap om.

Nergaard har tidligere forsket på denne typen skoler. Han er en faglig ressurs som skolene i nettverket benytter seg av.

Forebygging og tidlig innsats

– Uteskolen på Nesodden ser ut til å være spesielt flinke til å gi elevene gode mestrings- og læringsopplevelse i konstruktivt samspill med andre, sier Nergaard.

– Slike opplæringstiltak kan over tid ofte få rykte som et sted elever går hvis de oppfører seg dårlig og har for store problemer. Dette vil så i neste omgang gå ut over kvaliteten på opplæringen og ikke minst prege læring og erfaring for de elevene som går der, fortsetter han.

– På Nesodden ser det ut til at man med Uteskolen har utviklet gode strategier og funnet løsninger som bidrar til et normalisert og inkluderende tilbud for elevene totalt sett. Tilbudet er en integrert del av Nesoddenskolen, og arbeidet skjer med et grunnleggende perspektiv på forebygging og tidlig innsats, sier Nergaard.

Variert tilbud

Uteskolen på Nesodden har mange tilbud. De har sommerskole for elever som skal begynne på linjene elektro eller byggfag på videregående skole. Tilbudet skal hjelpe elevene å få en god start på videregående skole.

Uteskolen har også yrkesprosjektgruppe for elever i 10. klasse som skal begynne på yrkesfag.

De har jentegruppe for unge som trenger et avbrekk fra skolehverdagen. Den er ukentlig i seks uker. Der har de en halv dag med praktiske aktiviteter, som kunst og håndverk, matlaging og sløyd.

Jentene har en halv dag med samtale med ansatte fra PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) eller Los, som har som formål å veilede ungdom slik at de får fullført skolegangen. Samtalene er om temaer jentene ønsker å ta opp, som for eksempel rus, sex og skilsmisse.

Uteskolen har også en mentorordning, der de følger opp unge som har vært hos dem når de begynner på videregående skole.

Tekst: Ida Gudjonsson

Les mer om og se film om Uteskolen på Nesodden
 

Svein Erik Nergaard

– Uteskolen har et sammensatt, mangfoldig tilbud, sier Svein Erik Nergaard. Foto: Universitetet i Stavanger