MENY

Digital læringsteknologi på Nordic Edge

26. september braker det løs for smartby-konferansen Nordic Edge Expo i Stavanger. UiS deltar med foredrag, demonstrasjoner og egen stand.

Elever ved pc. På EdTech kan du lære om hvordan bruke digitale verktøy på en klok måte. (Illustrasjonsfoto: Gettyimages)

På den internasjonale konferansen Nordic Edge Expo, som starter den 26. september, er den første dagen satt av til konferansen KnowHow EdTech. Her vil de nyeste løsningene og trendene innen digital læringsteknologi bli presentert. 

EdTech-dagen er altså dagen hvor lærere, skoleledere og aktører i næringslivet kan utforske det aller nyeste innen digital læringsteknologi. UiS deltar blant annet med to presentasjoner, hvor ett av dem handler om bruk av «virtual reality».

Se programmet for KnowHow EdTech 2017

Kjøp billetter til KnowHow EdTech

Offentlig ansatte får 50 prosent rabatt på billetter til KnowHow EdTech

Virtuell molekylærbiologi

På konferansens første dag, tirsdag 26. september, vil UiS-forsker Lutz Eichacker og hans samarbeidspartner Bizhan Zangiabadi (PaleBlue AS) presentere et undervisningskonsept basert på «virtual reality».

Med VR-brillene på kan studentene bevege seg rundt inne i et enzym og se hvordan de ulike, mikroskopiske bestanddelene henger sammen.

Å se dette i 3D skal gjøre det mye enklere for studentene å forstå svært kompliserte sammenhenger i biokjemi.

Foredraget heter «Virtual Reality in Teaching of Molecular Biology». 

Digitalt klasserom

Flere kommuner i Norge har bestemt at alle elever på ungdomstrinnet skal få hver sin lap-top som arbeidsverktøy. Hva skjer da med klasserommet og undervisningen når ungdomsskoleelevene får utdelt hver sin PC?

UiS-forskerne Atle Skaftun og Dag Husebø har fulgt elever ved tre ungdomsskoler i tre år. I kompetanseprosjektet Respons har forskerne sett nærmere på hvordan teknologi kan integreres i undervisningen på en produktiv måte og bidra til dialog i klasserommet.

Forskerne vil presentere funn og erfaringer – og beskrive denne prosessen fra utrulling via normalisering fram mot en ny hverdag, der digitale verktøy er blitt en integrert del av klasserommet.

Skaftun og Husebø vil kommentere erfaringene fra prosjektet som helhet og som grunnlag for videre utvikling – i foredraget «Digital everyday life in Secondary School».

Smart energi-lab

Forskningsnettverket for miljøvennlig energi er til stede på UiS sin stand under Nordic Edge Expo – onsdag 27. og torsdag 28. september.

Går du forbi denne standen vil du støte på en modell av Mybox, som er et containerhus med studentboliger satt opp på campus. Dette huset skal bli en «Smart Energi Hub», en lab for å teste ut ny fornybar teknologi. Blant annet skal det eksperimenteres med en solcelledrevet robotgressklipper med navnet «Cybertazzen», sponset av Lyse. Spennende studentoppgaver skal knyttes opp mot denne og andre typer smarte energiløsninger ved laben.

På standen kan man for øvrig også delta på quiz! Test dine kunnskaper om miljøvennlig energi og UiS, så har du mulighet for å vinne en solcellelader til din mobil.

Lansering av masterstudium i Data Science

IKT er selve kjernen for å skape smarte løsninger og spare energi. UiS har et sterkt forskningsmiljø som forsker på analyse av store datasett, skyløsninger, maskinlæring og energiinformatikk – sentrale fagfelt innenfor smart by-utviklingen.

Under konferansen vil et nytt masterstudie i «Data Science» lanseres på Stavanger kommune sin stand. Både 2-årig og 5-årig masterløp blir presentert.

Dette masterstudiet vil ha en praktisk profil, der man etter fordypning i statistikk og informatikk anvender algoritmene på reelle datasett. Å kunne hente ut relevant informasjon fra en sammenstilling av store datasett fra ulike kilder vil være helt sentralt i dette studiet. Ferdige kandidater fra dette studiet vil være svært ettertraktede i framtidens arbeidsmarked.

Sikkerhet og risikostyring i smarte byer

Smart teknologi kan øke sikkerheten i våre byer, men den kan også utfordre oss på noen områder. Derfor er også SEROS – senter for risikostyring og samfunnssikkerhet – engasjert på konferansen.

Onsdag 27. september vil SEROS-leder Kenneth Pettersen lede en parallellsesjon hvor foredragsholderne skal diskutere smarte teknologiløsninger for økt sikkerhet, og hvordan disse påvirker risikostyringen i byer og dilemmaene når det gjelder bruken av teknologiløsningene.

Smarte byer og regional utvikling

Torsdag 28. september er det UiS sitt senter for innovasjonsforskning som står bak en av parallellsesjonene. Senter-leder Rune Dahl Fitjar vil lede et panel som skal undersøke smarte byer som en regional økonomisk utviklingsstrategi. Her skal det diskuteres på hvilken måte smarte byer kan skape sysselsetting og økonomisk vekst i regionene der de blir introdusert.

Tekst: Karen Anne Okstad