MENY

Digital undervisning

Korleis undervise elevar som gøymer seg bak pc-en og heile tida vekslar mellom Word, Facebook, Delicious, YouTube, Wikipedia og Twitter? Lærarkvardagen har endra seg totalt dei siste fem–ti åra. Lesevitskapforsking ved UiS gjev ny kunnskap om ein ny tekstkultur på frammarsj.