MENY

Direktørbytte på Arkeologisk museum

Harald Jacobsen har hatt sin siste dag som museumsdirektør på Arkeologisk museum. 1. april starter hans nye engasjement som administrerende direktør ved Hedmark fylkesmuseum. Arne Johan Nærøy fungerer som vikar for museumsdirektør fra 1. mars 2010. Stillingen som museumsdirektør er nå utlyst.

Harald Jacobsen har siden 2002 vært ansatt som museumsdirektør ved Arkeologisk museum (AM) ved Universitetet i Stavanger.

– Det er takket være museets ansatte at Arkeologisk museum lykkes i mye av det vi gjennomfører. En direktør gjennomfører ikke prosjekter på egenhånd, jeg har hatt svært dyktige folk å jobbe på lag med, sier Harald Jacobsen.

Som museumsdirektør har Jacobsen satt en ny standard for utstillinger vist på museet. Med solid nettverksbygging som ramme og med stort pågangsmot, har museet lykkes i å vise praktgjenstander ikke bare fra egen region, Norge og Europa, men også fra mindre tilgjengelige land som Kina og Aserbajdsjan. Utstillingene  ”Som i et speil. Kina under Keiser Jing di”, ”Karavanserai. Aserbajdsjan – ildens rike” og ”Solens reise” vakte stor oppmerksomhet og ga nye besøksrekorder.

I løpet av Jacobsens direktørtid i Stavanger har museenes generelle posisjon i samfunnet endret seg markant.
– Da jeg begynte på AM i 2002 fantes det 500-600 museer i Norge. I dag er antallet konsolidert ned til under hundre. AM var et av de største museene i landet den gang, det er lenger tilfellet. Svært mange museer er blitt profesjonelle og dyktige i sin virksomhet. Skal museet fortsette å markere seg er det viktig å tenke nytt, både med tanke på tildelinger og for å opprettholde kvaliteten i det museale arbeidet.

Ny status som universitetsmuseum
Foruten satsning på digitalisering og revisjon av gjenstandsamlingene, har også forskningen på AM vært et viktig satningsområde i Jacobsens direktørtid. I 2009 ble museet konsolidert med Universitetet i Stavanger og museet endret status til universitetsmuseum.

– Det var naturlig for Arkeologisk museum å slå seg sammen med UiS. Uten fusjonen hadde det vært vanskelig for museet å utføre mange saker som stod på agendaen. Vi kunne med ny status for eksempel ble medeier i Universitetsmuseenes IT-organisasjon, MUSIT, som i år har lansert www.unimus.no, hvor alle samlingene til universitetesmuseene nå er tilgjengelig digitalt. Databasen gir et helt nytt grunnlag for forskning, samtidig som enhver historieinteressert kan klikke seg inn å se og lese om et hvilket som helst arkeologiske funn i Norge, sier Jacobsen.

Han legger til at sammenslåingen også har hatt en positiv virkning på forskningsaktiviteten på museet.
– Det siste året har AM doblet antall forskningspoeng, og dermed økt forskningsproduksjonen betraktelig. Uten fusjonen ville vi heller ikke hatt tilgang på midler fra Norges Forskningsråd, sier Jacobsen.

Planene med nytt formidlings- og magasinbygg har også fått konkret form under Jacobsens ledelse. I år skal det lyses ut arkitektkonkurranse, og går det som planlagt vil museet ha 4000 ekstra kvadratmeter å boltre seg på i 2014 – muliggjort hvis museet får en postering på statsbudsjettet i 2011.

Balansert omstilling for utvikling
Den avtroppende direktøren har i disse tider behov for å forsvare fusjonen med universitetet. På UiS-styremøte i februar ble det vedtatt at Arkeologisk museum må redusere antall årsverk med 3 i antall i 2010, og legge plan for en ytterligere reduksjon av 4 årsverk innen 2012.

– AMs innstilling til vedtak foreslo en reduksjon av 2,5 årsverk, hvilket hadde vært forsvarlig med tanke på framtidig drift. Som skipper på skuta er det ikke greit å gå av når det blåser storm. Jeg hadde håpet på å forlate skuta i litt roligere farvann, sier Jacobsen.

Arne Johan Nærøy fungerende museumsdirektør
Arne Johan Nærøy tar fatt på rollen som museumsdirektør med godt mot. Nærøy har vært ansatt som avdelingsleder for avdelingen for fornminnevern ved museet siden 2000 og har fungert som fast stedfortreder for museumsdirektøren.

– Museet har vært gjennom en voldsom utvikling de årene Harald Jacobsen har vært direktør. Det har vært mange fremragende formidlingsprosjekter med nasjonal og internasjonal kvalitet. Den internasjonale nettverksbyggingen er blitt en viktig del av museets profil, og passer godt inn i UiS sine strategier, sier Nærøy.

Han fremhever også arbeidet den avtroppende direktøren har gjort med planene om et nytt formidlingsbygg:
– Jacobsen har gjort en stor jobb i å drive fram nybygget, byggeplanene har hatt en imponerende framdrift. Jeg tror ikke de fleste er klar over hvor mye Jacobsen har stått på for å få dette på plass - i arbeid mot departement, kommune, fylket og Universitetet, sier Nærøy. 

– Min viktigste oppgave blir nå å påvirke UiS-styret til endre Bofu-vedtaket gjeldende for AM. Dette blir en stor utfordring det neste halve året, før en ny direktør tiltrer. Vi må vise at museet er solid driftet både faglig og økonomisk, og at inntjeningsgrunnlaget de neste årene ikke vil påkreve en ytterligere reduksjon av fire årsverk. Blir reduksjonen en realitet vil dette få svært alvorlige konsekvenser for Arkeologisk museum, sier Nærøy.