MENY

Diskuterte Blockchain i EU-parlamentet

Professor Chunming Rong var onsdag 29. november invitert til frokostdebatt i EU-parlamentet for å diskutere hvordan blockchain-teknologi kan anvendes på nye arenaer.

Bilde av deltakere fra debatten om bruk av Blockchain i EU-parlamentet, november 2017 Fra høyre til venstre: Chunming Rong (senterleder, CIPSI, UiS & co-chair IEEE Blockchain), Clara Neppel (IEEE EU), Henna Virkkunen (medlem av EU-parlamentet), Michael Dillhyon (Healthbank), Benoît Abeloos (EU DG CONNECT-Startup), Bryant Joseph Gilot (Blockchain Health), Fabrizio Sestini (EU DG CNECT-Blockchains for Social Good), Willem Jonker (EIT Digital). Foto: privat

Under møtet i EU-parlamentet ble det gjort klart at blockchain-teknologi kan føre til grunnleggende endringer i hvordan man etablerer tillit i forbindelse med sporbare transaksjoner. Det er et stort behov for å standardisere teknologien for å møte de nye forretningsmodellene og plattformene på nett best mulig. I den forbindelse må teknologien ha en ny arkitekturdesign og infrastruktur for å bli mer gjennomsiktig og effektiv.

Blockchain er kanskje mest kjent i forbindelse med den digitale ”valutaten” bitcoin. Professor Chunming Rong ved institutt for data- og elektroteknikk og leder av CIPSI, ønsker å bruke teknologien på andre områder enn finans og valuta. Han ser et stort potensial for teknologien.

– Under debatten diskuterte vi hvordan vi kan bruke blockchains til å skape arbeidsplasser og hvordan det kan brukes på andre områder. Potensialet er enormt! Vi snakker om å bruke teknologien i landbruk, helsetjenester og strømnett, for å nevne noe, sier Rong.

Hvordan fungerer det?

Når du betaler, for eksempel, studielånet ditt, skjer en rekke avtaler i bakgrunnen mellom din finansinstitusjon og andre, slik at penger går fra din konto din til en annen. Banken din kan garantere for pengene dine, fordi den har informasjon som viser en detaljert oversikt over hvor hver krone på kontoen din kommer fra, og når den kom dit. Blockchain er en programvare som brukes som erstatning for denne bakgrunnsavtalen og transaksjonene. Denne programvaren, eller databasen, er desentralisert, og informasjonen som er nødvendig for avtalen vil finnes flere steder, ikke bare hos den sentrale myndighet – i dette eksempelet banken din.  Dette er en mer robust måte å behandle informasjon på, mener Chunming Rong:

– Ved å bruke slik teknologi unngår vi flere av problemene vi ser ved dagens sentraliserte løsning, sier Rong.

– Slik det er bygget opp i dag, vil ofte hele tjenesten gå ned, dersom en av delene svikter. Ved å bruke blockchain, en desentralisert løsning, vil informasjonen som er nødvendig fortsatt være tilgjengelig fra andre enheter, såkalte noder, og hele systemet vil fortsatt kunne fungere. Vi har sett eksempler på dette tidligere; arbeidere har for eksempel ikke fått lov å streike, fordi da vil hele systemer kollapse, sier professoren.    

Nesten som demokrati

Blockchain bygger på tillit. Informasjonen er delt mellom flere enheter, og det er nødvendig med samarbeid for at systemet skal fungere optimalt.

– Her kommer spillteori inn. Alle må jobbe sammen, som i et demokrati, for å lage den beste løsningen, sier Rong.  

– Det er distribuerte enighet som er sentralt her. En demokratisk avstemming, hvor flertallet vinner, er en av de mange måter å danne enighet, men det finnes også mange andre. Du kan sammenligne blockchain med hvordan demokrati har mange forskjellige mekanismer i dag. For blockchain, finnes det for eksempel Proof-of-Work, Proof-of-Stake og smart kontrakt, forklarer Rong. 

Fordelen med blockchain er at den sentraliserte myndigheten blir unødvendig.

– Bitcoin opererer på dette, ingen sentral bank støtter bitcoin, det eksisterer uavhengig av banker og finans ellers i verden, sier professoren.

Blockchain er ikke bare bitcoin, men kan anvendes på mange forskjellige området. Bank, finans og forsikring ser det største potensialet, fordi det enkelt kan anvendes her. Da går vi fra en sentralisert modell til desentralisert modell. Desentralisering gjør systemet mer robust mot angrep og sårbarhet. Om en sentral server går ned, går alle tjenester som er avhengig av serveren også ned. En blockchain må ikke være universell, men kan også lages spesifikt for et område:

– Vi lager da en egen blockchain for det området det gjelder, en privat blockchain, sier Rong.

Big data

For å bruke blockchain-teknologien er vi avhengige av tilgang til informasjon.

– Helsedata er veldig spennende her. Det største problemet er å få tilgang til informasjon. Folk ønsker ikke å dele private data, de vil ha kontroll over hva som finnes av data om seg selv. Personalisert medisinsk behandling kan gi mer effektiv behandling, men det krever en stor database med personlige data, slik at behandlingsmodellen kan bygges. Her er det veldig viktig å ta hensyn til personvernet, sier Rong.

Blockchain gir mulighet for mer brukerstyrte data. Du kan selv velge hva som finnes av informasjon om deg, og du kan velge å fjerne det. Det er ikke applikasjonen du bruker, slik som for eksempel Facebook, som styrer dataene, men du selv. Ved UiS jobber Rong med slike bruker-kontrollerte delingsmetoder av data:

– Dette snur rundt på den vanlige sentraliserte data-delingen som for eksempel Facebook og Google står for. Vi vil gi makt over dine data tilbake til deg selv. Du som eier av data, kan når som helst tilbakekalle eller slette tidligere delte data. Med andre ord: du har full kontroll over dine data til en hver tid, slik den nye EU-dataloven GDPR krever.

Slik kan folk lettere gi tilgang til data, men også fjerne denne tilgangen senere. Man vil for eksempel kunne gi legen tilgang på helsedata, men den samme tilgangen vil vi ikke gi til forsikringsselskapet. Vi kan gi data som kan være nyttig for forskning, uten å risikere at dataene kommer på avveie.

Spennende møte

Chunming Rong syns det er spennende å være del av et større nettverk som vil se på mulighetene for å utnytte den nye teknologien. Han syns frokostdebatten i EU-parlamentet var veldig fruktbar:

– Vi har en sjanse til å bygge noe stort her, og være del av et globalt nettverk. Det er et enormt potensial her, både for UiS og for å anvende teknologien, sier han.

 

Tekst: Mari Løvås

Foto: Privat