MENY

Diskuterte HMS med statsråden

Professor Ole Andreas Engen deltok på Arbeids- og sosialdepartementets seminar om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten den 14. november.

Ole Andreas Engen presenterer Engen-rapporten Fullsatt auditorium i regjeringskvartalet under seminaret om HMS i petroleumsvirksomheten da Ole Andreas Engen holdt sitt innlegg. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

Til stede på seminaret om HMS i petroleumsvirksomheten var blant annet arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og direktør i Petroleumstilsynet Anne Myhrvold. For øvrig var hele næringen, forskere og myndigheter samlet for å ta tak i HMS-utfordringene i oljenæringen.

Samarbeid viktig

Hauglie åpnet seminaret med å si at selv om sikkerhetsnivået er høyt i oljenæringen, er det fortsatt utfordringer å ta tak i. Det gjelder både arbeidsmiljø og storulykkesrisiko.

– Et godt og konstruktivt samarbeid er den beste garantisten for å sikre et fortsatt høyt HMS-nivå, og kontinuerlig forbedring, sa statsråden.

Les statsrådens åpningsinnlegg på seminaret.

Statsråden har varslet en stortingsmelding om HMS-tilstanden i oljenæringen våren 2018.

Engen-rapporten

Tidligere i høst har professor i samfunnssikkerhet Ole Andreas Engen ved Universitetet i Stavanger, presentert rapporten Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten, som han har ledet arbeidet med. 

Engen deltok på HMS-seminaret for å fortelle om prosessen fram til ferdigstillelse av rapporten, som nå kalles Engen-rapporten og som spesielt framholdt to- og trepartssamarbeidet som en viktig bærebjelke i norsk petroleumsvirksomhet.

I rapporten påpekes det at dette samarbeidet må styrkes og videreutvikles. 

Les: Engen-rapporten

Må bevare tilliten

Engen fortalte at arbeidet i utvalget i seg selv var et tre-partsamarbeid og han viste til at de greide å ta opp vanskelige saker og drøfte dem på en god måte.

– Det var ikke alt vi var enige om, men vi greide å komme fram til hva vi var uenige om og hvordan disse temaene kunne følges opp videre, sa Engen.

Sikkerhetsprofessoren framholdt også at tillit er en sentral faktor i denne sammenhengen.

– Dersom tilliten i trepartssamarbeidet forringes, vil heller ikke slike arbeidsprosesser være mulig og til syvende og sist vil det føre til at risikostyringen og reguleringsregimet mister sin funksjonsdyktighet.

Engen deltok også i et diskusjonspanel sammen med Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass og Frode Alfheim fra Industri Energi.

Les Vil styrke partssamarbeidet i petroleumssektoren.

Professor Ole Adreas Engen kan du høre 4.januar på Samfunnssikkerhetskonferansen 2018.

Tekst: Karen Anne Okstad