MENY

Disputas om bedrifters samfunnsansvar

Bjørn-Tore Blindheim disputerer for ph.d.-graden ved Universitetet i Stavanger fredag 28. mai med avhandlingen “Towards a Convergent Institutional Perspective on Corporate Social Responisibility (CSR)”. Blindheim har forsket på betingelser for og konsekvenser av bedrifters samfunnsansvar.

Bjørn-Tore Blindheim er knyttet til Institutt for medie- kultur og samfunnsfag ved UiS. I avhandlingen tar han for seg hva som ligger i bedrifters samfunnsansvar, samt politiske og demokratiske konsekvenser av dette samfunnsansvaret.

Bedriftenes rolle i samfunnet har siden begynnelsen av 1950-tallet i økende grad blitt diskutert med utgangspunkt i begrepet ”Corporate Social Responsibility” (CSR), eller på norsk ”bedriftenes samfunnsansvar”.

Begrepet refererer til hvilket ansvar bedrifter har overfor samfunnet, eller til det ansvaret som samfunnet pålegger bedrifter å ta.

Liberal markedslogikk
Avhandlingen peker på hvordan bedrifters samfunnsansvar vanskelig kan forstås eller forklares uten å relatere det til de institusjonelle rammer og logikker det manifesteres innenfor.

CSR er en modell for organisering av forholdet mellom bedrifter og samfunn og for anvisning av bedrifters samfunnsansvar som i hovedsak har sitt utspring i USA og det liberale markedets logikk. Her er det bedriftsspesifikke heller enn politiske eller kollektive ansvarlighetsmekanismer som fremheves.

De siste 15-20 årene har CSR som begrep og praksis spredt seg til store deler av verden. Avhandlingen viser potensielle negative politiske og demokratiske følger av CSR.

Alternative modeller
Selv om det gjerne pekes på at CSR har ”vunnet kampen om ideene”, er ikke manifestering og institusjonalisering av CSR uunngåelig.

Avhandlingen presenterer alternative modeller for bedrifters samfunnsansvar hvor etablering av politiske og kollektive, heller enn bedriftsspesifikke, ansvarlighetsmekanismer vektlegges.

Bjørn-Tore Blindheim er født i 1972 og er oppvokst i Bergen. Han er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo.

Prøveforelesning
Disputasen finner sted fredag 28. mai kl. 12.00 i Kjølv Egelands hus, rom C-101.

Prøveførelesningen starter klokka 10.00 og har tittelen ”Provide an overview of how CSR is understood and justified from different academic perspectives, e.g., economics, psychology, sociology, and political science”.

Hovedveileder for avhandlingen har vært professor Oluf Langhelle ved Universitet i Stavanger. Knud Knudsen, også ved UiS, har vært medveileder.

Bedømmelseskomiteen består av professor Peter Söderbaum ved Mälardalen Högskola, førsteamanuensis Eva Boxenbaum ved Copenhagen Business School, og professor Einar Marnburg (administrator) ved Universitetet i Stavanger.

Leder av disputasen er dekan Marit Boyesen ved Universitetet i Stavanger.

Les også Økt samfunnsansvar blant bedrifter