MENY

Disputas om bedrifters samfunnsansvar

Thomas Laudal disputerer mandag 7. mars for PhD-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen “Determinants and Impacts of Corporate Social Responsibility: A Market Centric Approach”.

Disputasen finner sted klokka 12 i Kjølv Egelands hus, rom C-101. Prøveforelesningen er klokka 10.

Motiver og effekter
Avhandlingen handler om hvorfor og hvordan en del bedrifter satser tid og ressurser på å være samfunnsansvarlige, og hvilke effekter dette kan ha.

På bakgrunn av litteraturstudier og egne studier av internasjonalt næringsliv, argumenteres det for at betegnelsen samfunnsansvar bør forbeholdes aktiviteter som både antas å være lønnsomme og som fører til forbedringer i bedriftens sosiale miljø og, eller, naturmiljø.

Teoretisk knyttes dette til bedriftens innsats for å redusere negative effekter av sin kjernevirksomhet på tredjeparter (eksternaliteter), motivert av egne forretningsmuligheter eller av insentiver i offentlig politikk. Avhandlingen viser hvordan målingen av effektene av bedrifters samfunnsansvar kan skje ved å måle bedriftens effekter på bærekraftig utvikling i det sosiale miljøet og i naturmiljøet.

Avhandlingen søker også å vise hvordan man kan analysere samfunnsansvar på bransjenivå, samt hvilke implikasjoner dette kan ha for offentlig politikk.

Del av kjernevirksomheten
Avhandlingen kritiserer ”triple bottom line”-modellen fordi de økonomiske, sosiale og miljømessige verdiene sine ulike funksjoner i bedriften ikke er representert i modellen.

Mer generelt søker avhandlingen å etablere en mer presis forståelse av bedrifters samfunnsansvar sammenlignet med hva som er vanlig i litteraturen om bedrifters samfunnsansvar. Dette gjøres ved blant annet å skille mellom veldedig virksomhet uten noen direkte tilknytning til kjernevirksomheten og bedrifters samfunnsansvar.

Dette kan gi et bedre grunnlag for å utforme en politikk som stimulerer bedrifters samfunnsansvar der hvor dette er ønskelig.

Doktorgradsarbeidet er finansiert av Norges Forskningsråd og Universitetet i Stavanger.

Thomas Laudal er bosatt i Stavanger og har Cand.Polit.-graden fra Universitetet i Oslo. I stipendiatperioden har han vært tilknyttet Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag ved UiS.

Prøveforelesning
Oppgitt emne for prøveforelesningen er “Why should companies engage in CSR? Critical aspects on the relationships between CSR and financial benefits”.

Hovedveileder har vært professor Oluf Langhelle, Universitetet i Stavanger. Medveileder har vært professor Colin Crouch, Warwick Business School. Leder av disputasen er dekan Marit Boyesen ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved Universitet i Stavanger.

Bedømmelseskomiteen består av professor Rupert Baumgartner, University of Graz, Østerrike, professor Hans van Oosterhout, Rotterdam School of Management, Nederland og førsteamanuensis Ole Andreas Engen, Universitet i Stavanger (administrator).