MENY

Disputas om beslutningsanalyse

Torsdag 3. mai forsvarte Babak Jafarizadeh sin doktorgradsavhandling i petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger.

Babak Jafarizadeh har forsket på investerings- og beslutningsanalyse i petroleumsvirksomheten. Avhandlingen hans har fått tittelen "Simulation Methods for Real Options analysis in the upstream petroleum projects".

Foreslår nytt analyseverktøy
Realopsjonsanalyse har blitt diskutert i teorien, men har sjeldent blitt benyttet som rammeverktøy i olje- og gassektoren. Jafarizadehs forskning viser at denne analysemetoden kan være et effektivt og fleksibelt verktøy også der.

- Olje- og gasselskaper opererer i et stadig mer usikkert økonomisk klima. I dette klimaet av komplekse handelsmuligheter og fortsatt usikre priser på hydrokarboner bør selskapene anerkjenne denne usikkerheten for å maksimere verdien av sine beslutninger, sier Jafarizadeh.

Sivilingeniør fra Iran
Babak Jafarizadeh er 31 år og kommer fra Shiraz i Iran. Han har en mastergrad i Financial Engineering fra Amirkabir University of Technology i Teheran fra 2006. Til daglig jobber han som økonomianalytiker i Statoil. Doktorgradsarbeidet hans ble finansiert av Norges forskningsråd og veiledet av professor Redar B. Bratvold ved Institutt for petroleumsteknologi.