MENY

Disputas om biogassteknologi

Omid Razbani forsvarte doktorgradsavhandlingen sin i fornybar energi ved Universitetet i Stavanger 29. november. Han har studert muligheter for bruk av miljøvennlig biogass i forbrenningsmotorer og brenselceller.

I avhandlingen, som har fått tittelen «Biogassdrevne teknologier – forbrenningsmotorer og fastoksidbrenselceller», har Razbani studert muligheten for å bruke biogass, og det nært beslektede drivstoffet biohydrogen, til energikonvertering i forbrenningsmotorer og brenselceller.

På vei i transportsektoren
Biogass i forbrenningsmotorer er allerede en moden teknologi. Blant annet har busselskapet Kolumbus planer om å gå over til biogass i sine busser som i dag kjører på naturgass.

Teknologien for å bruke biogass i såkalte fastoksidbrenselceller er på et tidligere stadium i forskningen, men utsiktene er lovende, ifølge Razbani.

– Som fornybart drivstoff har biogass attraktive funksjoner for strøm og varmeutvikling. Ved hjelp av biogass kan vi kutte ned på klimagassutslipp og forhindre at metan slippes ut i atmosfæren, sier han.

Fornybar framtid
Han tror at klimaendringer og behovet for energisikkerhet vil gjøre at fornybare energikilder kommer til å spille en stadig viktigere rolle i årene som kommer.

– Utsikter fra mange ulike kilder tyder på at naturgass og olje kommer til å være viktige energikilder i flere tiår framover, minst. Samtidig vil energimiksen endre seg til å gi rom for fornybar energi. Fornybare energikilder har større kapasitet enn fossilt brensel, bidrar til drivstoffmangfold og -sikkerhet, og de er nøkkelen til alle grønne framtidsscenarier, sier Razbani.

Omid Razbani er 35 år og kommer opprinnelig fra Iran. Han jobber til daglig som Senior Expert i det finske energiselskapet Wärtsilä. Doktorgradsarbeidet hans ble veiledet av professor Mohsen Assadi ved Institutt for petroleumsteknologi.

Foto av Omid Razbani.

Omid Razbani forsvarte doktorgradsavhandlingen sin i fornybar energi ved Universitetet i Stavanger 29. november 2013.