MENY

Disputas om biologisk kjemi

Xiao Yu Ni forsvarer doktorgradsavhandlingen sin i biologisk kjemi ved Universitetet i Stavanger mandag 4. juni. Forskningen hans kan bidra til bedre behandling for kreftpasienter.

Xiao Yu Ni (42) kommer fra Shanghai, og har en mastergrad i miljøvitenskap fra Tsukuba University i Japan. Doktorgradsarbeidet hans ble veiledet av Peter Ruoff ved Institutt for matematikk og naturvitenskap, og ble finansiert av Norges forskningsråd.

Forsket på kroppens likevekt
Avhandlingen hans har fått tittelen "Reaction Kinetic Models for Robust Homeostatic Control". Den drøfter modeller for hvordan celler opprettholder homeostase. Homeostase er kroppens måte å bevare en indre likevekt for temperatur, blodtrykk, væskevolum og lignende i det væskemiljøet som omgir cellene. Avhandlingen beskriver også flere naturlige, fysiologiske eksempler på homeostase.

Kan hjelpe kreftpasienter
Forskningen bidrar til økt forståelse for hvordan reguleringsnettverkene i cellene fungerer. Denne kunnskapen er spesielt nyttig i behandling av kreftpasienter. Forskningsarbeidet ble utført ved Senter for organelleforskning (CORE) ved UiS.