MENY

Disputas om blødning etter fødsel

Signe Egenberg disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet mandag 15. mai 2017. Hun har forsket på hvordan helsepersonell kan bidra til å redusere blodtap etter fødsel.

Ifølge Verdens helseorganisasjon dør 250 mødre hver dag på grunn av blødning etter fødsel. Ulike opplæringsprogram er gjennomført for å øke helsepersonells kompetanse på akutt fødselshjelp. Foreløpig har forskning på effekt av opplæring ikke kunnet vise til redusert blodtap etter fødsel, målt indirekte ved behov for blodoverføring etter fødsel.

Sykehus i Norge og Tanzania

I sitt doktorgradsarbeid prøvde Egenberg ut simuleringstrening i tverrfaglige team med mål om å redusere alvorlige blødninger ved fødsel. Treningen innebar gjentatte virkelighetsnære rollespill på blødning etterfulgt av grupperefleksjon i tverrfaglige team. Helsepersonell ved føde- og barselavdelinger ved to sykehus i Norge og to i Tanzania deltok. Endring i opplevelsen av å kunne håndtere blødning etter fødsel, og behovet for blodoverføringer i forbindelse med fødsel, ble undersøkt. 

Nedgang i blodoverføringer

Resultatene viste at personalet opplevde økt tro på mestring knyttet til håndtering av blødning etter fødsel. Egenberg fant en tydelig nedgang i blodoverføringer gitt etter fødsel. Treningen lot seg lett overføre til praksis og det tverrfaglige samarbeidet i forbindelse med alvorlige blødninger, ble bedre.

Prosjektet har vist at denne type tverrfaglig simuleringstrening kan gjøre en forskjell ved alvorlige blødninger etter fødsel. 

Forskningsjordmor ved SUS

Signe Egenberg (58) er forskningsjordmor ved Stavanger universitetssjukehus. Hun forsvarer avhandlingen Multi-professional simulation training on postpartum hemorrhage in Tanzania and Norway.

Hovedveileder for doktorgradsarbeidet har vært professor Edvin Bru ved UiS. Medveiledere har vært professor Pål Øian ved Universitetssykehuset Nord-Norge og professor Torbjørn Moe Eggebø ved NTNU.

Tekst: Benedicte Pentz

Signe Egenberg

Jordmor Signe Egenberg har undersøkt endring i opplevelsen av å kunne håndtere blødning etter fødsel, og behovet for blodoverføringer i forbindelse med fødsel.